Underskrift.no

PARTIET GJØR DET SELV

Til: Alle med stemmerett ved stortingsvalget | Fra: Ingar Andresen

178 underskrifter hittil!