Beta
Lik oss på Facebook

La Trondheims pensjonister ha fortsatt råderett over gaven sin!


Til: Rita Ottervik

I 1994 ble det bestemt at Hornemansgården skulle gis til Trondheim bys eldre som en "honnørgave" i forbindelse med byens tusenårsjubileum i 1997. Helt siden 1976 har Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) hatt drift i Hornemansgården. Det var derfor naturlig at det var PFO som skulle drive byens samlingssted for eldre, hvilket PFO har gjort frem til i dag.

Det er stor aktivitet i Hornemansgården. Her finner du Café Horneman, frisør, kurs, reiseformidling, juridisk rådgiving, fotpleie og andre velværetilbud i tillegg til en rekke andre arrangement. Gården er årlig vertskap for rundt 1200 kurs, møter og arrangementer. Aktivitetene drives av Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO), som er pensjonistenes eget organ.

PFO er en livssyns- og partipolitisk nøytral, ideell organisasjon, og er en sammenslutning av om lag 90 pensjonistforeninger. Gjennom sine medlemsforeninger representerer PFO i dag cirka 10 000 pensjonister i byen. Foreningens formål er blant annet å arbeide for en forbedring av pensjonistenes stilling i samfunnet. PFO skal også fremme pensjonister interesser overfor offentlige myndigheter, aktuelle organisasjoner og lignende.


Anbudskonkurranse:

På bakgrunn av et nytt EU-direktiv og en ny forskrift, har Trondheim kommune besluttet å sette driften av Hornemansgården ut på anbud.

Byens politikere har gjennom vedtak i formannskapet bestemt at "Hornemansgården skal videreføres som eldres hus, drevet for og av byens eldre. Dette skal vektlegges i forbindelse med anbudskonkurransen".

Av de sju organisasjoner som ble invitert til å levere tilbud på driften, var det likevel bare PFO som "drives av byens eldre". Heller ikke i konkurransen telte det positivt at PFO er driftet av byens pensjonister.

Den 14. mai i år annonserte Trondheim kommune at de hadde valgt Trondhjems Hospital til driften, og at PFO før nyttår ville bli fratatt ansvaret for Hornemansgården.

Om det blir slik kommunen har innstilt på, så vil pensjonistenes egen forening fra da av miste sitt samlingssted, og pensjonistene mister styringsretten over Hornemansgården. I tillegg mister PFO den inntekten organisasjonen hele tiden har benyttet for å kjempe for de eldres interesser og rettigheter.

Hva nå?

PFO er av den oppfatning at kommunen har gjort flere feil i anbudskonkurransen.

For det første er ikke konkurransen gjennomført på en lovlig måte. Dette har PFO påklaget via sin advokatforbindelse i Bjerkan Stav Advokatfirma.

For det annet mener PFO at Trondheim kommunes administrasjon ikke har gjennomført konkurransen slik politikerne har instruert dem om. Hornemansgården skal driftes av og for de eldre, ikke styres over hodet på de eldre.

Dersom konkurranseresultatet ikke endres, vil pensjonistene mistet sin bestemmelsesrett over Hornemansgården.

Støtt oss!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del La Trondheims pensjonister ha fortsatt råderett over gaven sin! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
456 underskrifter hittil!

Opprettet av
Helen Thomasgård
Område
Sør-Trøndelag

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin