Beta
Lik oss på Facebook

REDD SOllerudstranda fra bråk og anleggsarbeid!

REDD SOllerudstranda fra bråk og anleggsarbeid!


Til: Oslo Bystyre

NEI TIL ANLEGGSARBEID OG BRÅK PÅ SOLLERUDSTRANDA!
STRANDEN OG PARKEN MÅ REGULERES TIL STILLE OMRÅDE I KOMMUNEPLANENS AREALDEL!

Vern om lyden av bølgeskvulp, fuglekvitter og lavmelte samtaler! Vi krever omregulering av Sollerudstranda til «stille område» i kommuneplanens arealdel for å gi Sollerudstranda en formell beskyttelse i kommuneplanen. Ved «stille områder» må «ny og vesentlig utvidelse av støyende virksomhet søkes lokalisert og utformet slik at støypåvirkningen forblir uendret eller dempes». Bidra til å bevare friområdet for nye generasjoner av barn. Stopp trusselen fra alle anleggsprosjekter i området!

*English information below*

NB Bor du i Oslo? Da kan du signere på www.minsak/sak/1923 isteden, slik at vi får samlet nok underskrifter til å ta opp saken i Oslo bystyre! Det er viktig at vi viser at vi har bred støtte.
*If you are a resident of Oslo Municipality, please sign at minsak.no (search Sollerudstranda).*

Bakgrunn
Sollerudstranda har vært truet av anleggstrafikk og mangeårige havneanlegg for steinmasser og betongmoloer før, og kan bli det igjen. Fornebubanen ville kjøre ut enorme mengder sprengstein over stranda og ut i fjorden. Vann og avløpsetaten vil sprenge ny tunnel og lage lekterhavn i 7 år fra 2020-2028 (PBE sak 201708944). Deretter vil Statens Vegvesen bygge ut E18 og BaneNOR legge dobbeltspor i tunnel. Hvem vet hva de vil finne på? Sollerudstranda skole og Sollerudstranda barnehage må stenge verksteder og flytte dersom det blir etablert støyende anleggsarbeider på stranda, og hele friområdet blir ubrukelig eller utrivelig med anleggsbråk fra kl 07-23 (se https://akersposten.no/nyheter/bandlegger-et-helt-barneliv/19.3311).

På E18 kjører 90 000 biler forbi hver dag, og 600 tog passerer daglig gjennom området. Sollerudstranda er derfor spesielt viktig som rekreasjonsområde, og stillheten ved strandkanten har høy verdi for alle beboere. Stranden er svært mye brukt av barn og unge, av familier og turgåere, av foreninger, barnehager og skoler, til kajakkurs og sjøsikkerhetskurs for å nevne noe. Vi bryr oss om stranda og ønsker at både barn, unge, voksne og eldre skal kunne finne roen og hygge seg på Sollerudstranda.

Oslo kommunes politikk
Oslo kommune har et mål om å redusere innbyggernes støybelastning og et av tiltakene som er gjort er å etablere stille områder. I et stille område kan du gå tur, leke, trene, hvile og være skjermet fra støy. Hvorfor har ikke Sollerudstranda allerede blitt regulert til stille område?
Deler av friområdet på sollerudstranda ligger i gul støysone, med støynivå over 55 dB. Det er likevel ikke større deler av Sollerudstranda som er i gul støysone, enn det er i stilleområdene Slottsparken (72%) eller Hovinbekken (76%). Det som kjennetegner områder som Slottsparken er at de i svært liten grad er truet av økende støy. Sollerudstranda er i motsetning stadig truet av planer om ødeleggende anleggsarbeider, og E18 som dundrer forbi er ikke tilstrekkelig støyskjermet fra Lysakerlokket til Skøyen. Et «stille område» har en formell beskyttelse i kommuneplanen, som sier at «ny og vesentlig utvidelse av støyende virksomhet skal søkes lokalisert og utformet slik at støypåvirkningen i stille områder forblir uendret eller dempes» (Handlingsplan mot støy 2018). Å definere Sollerudstranda som stille område ville gi stranda en bedre beskyttelse mot økt støy fra statlige (Statens Vegvesen, BaneNOR) og kommunale byggeprosjekter (Fornebubanen, Huseby vannbehandlinganlegg) i området.
Vurderingene av hvilke områder som skulle reguleres til stille områder ble gjort i 2007, og ingen ny vurdering har vært gjort i forbindelse med revidering av Kommuneplan 2015. Situasjonen med de mange truende utbyggingsprosjektene i området er prekær og Sollerudstranda trenger økt beskyttelse. Hvis kommunen mener at reguleringen av «stille områder» skal bidra til reduksjon av støy i Oslo, må også områder som trues av økt støy tas med i handlingsplanene.

Forslag til vedtak i Oslo Bystyre
Prinsipalt: Oslo Kommune må utvide antall stille områder i Oslo fra 14 til 15, og inkludere Sollerudstranda som stille område i kommuneplanens arealdel Kommuneplan 2018).
Subsidiært: Bystyret ber Byrådet utrede omregulering av Sollerudstranda til stille område, og kartlegge tiltak for støyskjerming av dette viktige friområdet i en ellers støyutsatt del av byen. Resultatene fra utredningen må inngå i vurderingen av de eksisterende stille områder som er planlagt i 2021. Mens utredningen pågår skal det ikke etableres anleggsarbeider på Sollerudstranda friområde stranda som kan bidra til at støypåvirkningen øker.


Signert
Frantzebråten Vel Sollerud Vel
Lysaker Brygge sameie 1 & 2

Se www.facebook.com/REDDsollerudstranda
kontakt: reddsollerudstranda@gmail.com

STOP CONSTRUCTION WORK AT SOLLERUD BEACH NOW AND IN THE FUTURE.
We demand that the beach and the park must be defined as a “Quiet Area” in the municipal regulations. A “Quiet Area” is judicially protected from an increase in noise. This will secure better protection for the beach. There is now a proposal to use Sollerud Beach for a massive construction project, running from 2020 to 2028. The Agency for Water and Sewerage Works propose to use Sollerud Beach for transporting rock and gravel from big trucks, and onto a conveyor belt and barges. Noise!! Dust!! Dirt!! For 8 years!!!
ACT NOW!! SAY NO to construction work on Sollerud Beach.
See facebook.com/REDDSollerudstranda


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

23.06.2019

Dette er nå en underskriftsliste for ALLE som vil la sin stemme bli hørt mot anleggsarbeid og lekterhavn på Sollerudstranda, og for regulering av Sollerudstranda til stille område.
I vårt arbeid utover høsten er det viktig å kunne vise at det er bred motstand mot planene fra alle brukere av stranda på begge sider av Lysakerelva. Takk for din hjelp!

Kommentarer

Del REDD SOllerudstranda fra bråk og anleggsarbeid! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
527 underskrifter hittil!

Opprettet av
Kristinn Hegna
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin