Beta
Lik oss på Facebook

NEI TIL SOMMERSTENGING OG NEDLEGGELSE AV FØDEAVDELINGEN VED GJØVIK SYKEHUS

NEI TIL SOMMERSTENGING OG NEDLEGGELSE AV FØDEAVDELINGEN VED GJØVIK SYKEHUS


Til: Styret i Helse Sør-ØstNEI TIL SOMMERSTENGING OG NEDLEGGELSE AV FØDEAVDELINGEN VED GJØVIK SYKEHUS.
LA FØDEAVDELINGEN PÅ GJØVIK BESTÅ TIL NYTT HOVEDSYKEHUS VED MJØSBRUA ER PÅ PLASS.


Fødeavdelingen ved Gjøvik sykehus stenges i ni uker sommeren 2019. Dette er en følge av de store innsparingene Sykehuset Innlandet er pålagt av Helse Sør-Øst. Vi ser derfor en reell fare for at fødeavdelingen vil bli nedlagt og ikke bare sommerstengt før et (eventuelt) hovedsykehus er realisert.

Dette medfører at fødende fra vår region må reise til Lillehammer for å føde, en unødvendig lengre reisevei for fødende som bor på Gjøvik, Toten, Land, Hurdal, Hadeland og Valdres. Reisetid utgjør dyrebare og dramatiske minutter for mor, barn og far/partner når en fødsel er i gang. Andelen ufrivillige fødsler utenfor sykehus av det totale antallet fødsler på landsbasis er doblet de siste 15 årene. Sentralisering av fødetilbudet er hovedårsaken. Til tross for kunnskapen om dette er tilbudet til fødende og barselkvinner noe av det første som kuttes når sykehuset skal kutte og effektivisere. Ifølge nasjonale retningslinjer skal alle innbyggere ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet, uavhengig av hvor de bor. Vi vil vise lokale og nasjonale myndigheter, Sykehuset Innlandet og styret i Helse Sør-Øst at vi er imot ytterligere nedbygging av fødselsomsorgen i vår region.

På Gjøvik har vi en av landets beste fødeavdelinger. Fødeavdelingen på Gjøvik skårer blant landets fem fremste på brukertilfredshet i den nasjonale brukererfaringsundersøkelsen - og best av sykehusene i Sykehuset Innlandet. Hjelp oss med å hindre at ledelsen i Sykehuset Innlandet vedtar å stenge det gode og trygge fødetilbudet vi har ved Gjøvik sykehus og signer denne underskriftskampanjen. Underskriftene vil bli overlevert styret i Helse Sør-Øst.

Vi vil også ta initiativ til at saken reises i kommunestyrene i opptaksområdet til Gjøvik sykehus. Her trengs det underskrifter fra 300 personer eller minst 2 % av kommunens innbyggere. Innbyggerforslaget samler støtte på en egen underskriftsliste. Om du vil bidra i din kommune, send oss en mail på reddfodengjovik@gmail.com.

VI KREVER AT STYRET I HELSE SØR-ØST INSTRUERER SYKEHUSET INNLANDET OM Å OPPRETTHOLDE FØDETILBUDET PÅ GJØVIK SYKEHUS.

INGEN KUTT VED FØDEAVDELINGEN PÅ GJØVIK – HVERKEN SOMMERSTENGING ELLER NEDLEGGELSE AKSEPTERES!

Tusen takk for din signatur, husk å dele med dine nære!Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

31.05.2019

Den siste uken har vi jobbet med å samle underskrifter til innbyggerforslag til kommunene i opptaksområdet til Gjøvik sykehus. Underskriftskampanjer i Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land er allerede gjennomført. Nå står Nordre Land og Vestre Toten for tur. Parallelt er det viktig at vi samler flere underskrifter til denne kampanjen, som har Helse Sør-Øst som adressat. Nå nesten 6500 underskrifter; vi ønsker mange flere! Del med familie, venner og kjente!

21.05.2019

Vi har nå fått inn over 5800 underskrifter i løpet av de første tre dagene av den nasjonale underskriftskampanjen. I tillegg er over 300 underskrifter allerede samlet inn i Gjøvik kommune til innbyggerinitiativet mot sommerstenging og nedleggelse.

20.05.2019

I dag, dag 2 av kampanjen, har vi hatt en markering utenfor sykehuset på Gjøvik. En støttemarkering for føde/barsel/gyn-avdelingen på sykehuset. Og vi har fått inn 1300 flere signaturer! Det er bare å fortsette å signere og dele!

19.05.2019

4000 underskrifter på ett døgn - fantastisk! Tusen takk, alle sammen! Kampanjen vil være åpen gjennom sommeren, så det er bare å fortsette med signering og deling!

Kommentarer

Del NEI TIL SOMMERSTENGING OG NEDLEGGELSE AV FØDEAVDELINGEN VED GJØVIK SYKEHUS på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
6539 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin