Beta
Lik oss på Facebook

Stopp omleggingen av teltleir på Råde til hovedasylmottak i Norge! Bevar Hvalsmoen!


Til: Våre stortingspolitikere!

Hvor blir det av mediedekningen og politikerdebatten når asylmottakssystemet vårt er i ferd med å endres dramatisk?

I mars sendte UDI ut varsel om nedleggelse av landets største transittmottak, Hvalsmoen på Ringerike, fra 1.oktober i år. Samtidig legger justisdepartementet i sitt tildelingsbrev til UDI for 2019 opp til en storsatsning på utvidelse av Råde ankomstsenter.
Sylvi Listhaugs asylplan for framtidas asylbehandling har blitt nåtid. Er det Norge verdig å gjøre en gigantisk innendørs teltleir på Råde til hovedasylmottak i Norge? Om ikke, skriv under på denne kampanjen og bli med på å påvirke politikerne våre til å skifte mening.

Politiske Krav (Dette skriver du under på)

1. Nei til teltleir på Råde som hovedmottakssenter for asylsøkere i Norge.

2. Ja til en ny vurdering av Hvalsmoen som alternativt hovedmottakssenter!

Utfyllende informasjon:

Ankomstsenteret i det tidligere Smart Club-bygget på Råde ble i 2015 opprettet som en nødløsning. Innendørs telt ble satt opp for å skaffe folk tak over hodet. I etterkant har mottaket blitt opprettholdt som ankomstsenter med innkvartering i små og store innendørs telt i gigantbygget. De største teltene kan huse minst 40 personer i køyesenger, og den totale kapasiteten på mottaket er på rundt 1000.

Tidligere integrerings- og innvandringsminister Sylvi Listhaugs visjoner og planer for ankomstsenteret på Råde kom tydelig frem i media høsten 2017. Forslaget var å jobbe mot at alle asylsøkere skal bo i teltleiren i inntil 21 dager. På disse tre ukene er målet at 80 % både skal registrere seg, gjennomføre asylintervju og få første vedtak i saken sin. Slik det ser ut er dette målet i ferd med å bli virkelighet i 2019. Skjer dette vil ankomstsenteret bli Norges største asylmottak som kombinerer funksjonene til dagens ankomst, transitt- og ordinære mottak.
Prosessen som per i dag kan ta opp imot et år, skal om kort tid gjennomføres på tre uker.

Det finnes mange kritikkverdige forhold ved planene som skisseres for Råde ankomstsenter. For det første var Politiets Fellesforbund høsten 2017 tydelige i media på at planene vil true asylsøkernes rettssikkerhet. 21 dager er urealistisk førstebehandlingstid for en så stor andel asylsøknader. I tillegg kritiserte daværende barneombud løsningen ut ifra at det vil være uheldig for barn å bo der midlertidig i tre uker. I tillegg er det boforholdene generelt. Mange asylsøkere som har bodd på Råde de første dagene i Norge beskriver det med ord som innestengt, ingen frihet, stressende og uten muligheter til å kunne lukke en dør når man trenger det.

Denne kampanjen er ingen kritikk mot effektivisering, kortere saksbehandlingstid eller samlokalisering av prosesser og instanser i asylmottakssystemet vårt. Snarere tvert imot. Det er bra og nødvendig! Men kritikken retter seg mot valget av ankomstsenteret på Råde som stedet for å gjennomføre dette! Mener virkelig det politiske flertallet at det er helt greit å prioritere teltleir som hovedinnlosjering av asylsøkere i Norge?

Hvalsmoen som et bedre alternativ!
Hvalsmoen er per i dag det transittmottaket i Norge med størst kapasitet. Slik jeg ser det ville man ved å samle alle instanser i den første delen av asylprosessen på Hvalsmoen i stedet, hatt en større fleksibilitet tidsmessig ettersom boforholdene er bedre. Det ville ikke være et stort problem om noen måtte bo på Hvalsmoen i noen måneder i påvente av et svar på sin søknad.

Hvalsmoen har et stort areal og mye tilgjengelig bygningsmasse som gjør at området lett kan oppgraderes til å huse over 1000 personer. Bedre boforhold er i tillegg et poeng i seg selv. Hvalsmoen kan tilby bedre boforhold enn ankomstsenteret på Råde, men det er fortsatt godt innenfor det nøkterne. Området gir både mulighet for skjerming av ulike grupper ved behov og mange rekreasjonsmuligheter utendørs. Beboere på Hvalsmoen trekker selv frem viktige fordeler ved Hvalsmoen sett i forhold til ankomstsenteret. De vektlegger store og fine uteområder, trær og natur å hvile øynene på i stedet for E6 og Mc Donalds, egne rom for familier med en dør som kan låses, doer lett tilgjengelig og nærheten til en by.

Sist men ikke minst har Hvalsmoen en gunstig beliggenhet i forhold til Gardermoen og Oslo, og grunneier og foretaket Hvalsmoen AS har selv kommet med konkrete forslag til UDI om utvidelse og oppgradering av Hvalsmoen som mottakssenter. De var senest høsten 2018 i møte med UDI om dette. Samme høst ble UDI sitert på at de ser på Hvalsmoen som godt egnet til mange mottaksformål, ikke bare transitt.

Jeg håper at mange vil engasjere seg i denne saken, og være med på å få politikerne til å ombestemme seg!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Stopp omleggingen av teltleir på Råde til hovedasylmottak i Norge! Bevar Hvalsmoen! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
351 underskrifter hittil!

Opprettet av
Karine Risnes
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin