Beta
Lik oss på Facebook

Nei til vindkraftutbygging i Evje og Hornnes kommune


Til: Alle


Det planlegges nå en massiv rasering av store naturområder på Stemhei/Uleberg og Tveit i Evje og Hornnes kommune.

I dag er dette områder som brukes til friluftsliv, rekreasjon, trening, turgåing, jakt og fiske av innbyggerne i både Evje og Hornnes og Bygland så vel som hytteeiere og turister. Det er flotte områder i nærmest uberørt natur.

Det dreier seg nå om utradering av naturarealer på størrelsesorden 55 000 mål. Vi snakker her om et område som er stort nok til en etablering av 55 000 eneboliger med tomter på ett mål. Ha da i mente at det per i dag er 3625 innbyggere i kommunen. Det er altså et enormt område som skal invaderes, raseres og konverteres til industriområde.

På disse arealene skal det etableres ca 55 vindturbiner med en høyde på opptil 250 meter. Til sammenligning kan et grantre bli ca 50 meter høyt, og ei furu kan bli 40 meter. Hver av disse turbinene fordrer i gjennomsnitt bygging av 800 meter vei. Veiene og skjæringene til hver turbin har en bredde på opptil 12 meter. Dette for å kunne kjøre tungtransport med last på opptil 70 meters lengde. I tillegg kommer vegkryss, oppstillingsplasser for monsterkraner til etableringen av turbinene, monteringsområder til hver enkelt turbin osv, osv.

Det er i tillegg snakk om områder, influensområder, som blir ødelagt av støy og visuell forsøpling langt ut over selve etableringsarealet. Støy fra slike industriområder har i andre kommuner ført til fraflytning, redusert eiendomsverdi og i verste fall verdiløse eiendommer. Folk kan ikke sitte ute i sommerhalvåret uten å bli plaget av støy fra industriområdet. I de verste tilfellene kan de ikke sitte inne og se på tv uten å måtte skru opp lyden til et uakseptabelt høyt nivå. Folk kan ikke ligge med vinduet opp på soverommet. Lavfrekvente lyder og hva det gjør med mennesker på sikt, er altfor lite forsket på per i dag. Erfaringsmessig viser det seg at livskvaliteten til dem som bor og oppholder seg i og nær disse industriområdene, blir så redusert at det knapt kan sees på som annet enn helsefarlig.

Natur- og miljøskadene kan bli voldsomme for dyr, fugler, innsekter og mennesker. Konsekvensene for det biologiske mangfoldet er for lite forsket på. Det vi vet er at fugler som ørn, ugler og ryper blir drept av rotorbladene. Tiur- og orrfuglleikene forsvinner, fordi fuglenes kommunisering blir umulig grunnet støy fra turbinene.
• Vi ønsker ikke en slik utradering av vår
sårbare natur
• Vi vil slippe å sitte og se på turbiner som
rager i naturen og sviver mer eller mindre
kontinuerlig rundt og rundt
• Vi vil slippe å høre rotorbladenes evige støy
• Vi vil slippe å være redde for iskast fra
rotorbladene i en avstand på flere hundre
meter fra selve turbinene
• Vi vil slippe å oppleve en hverdag med
irritasjon og distraksjon pga solskygging og
skarp refleksjon/solblink fra rotorblader
• Vi vil slippe å se røde, blinkende lys over
fjellene kvelds- og nattestid

At den norske unike naturen nå skal ofres for det grønne skiftet er helt absurd. Å ødelegge miljøet for å redde miljøet. Hvor er logikken i det? Om 10-12 år er det havvind som vil dekke behovet for elektrisk kraft til det grønne skiftet. Da vil flere tusen km2 norsk natur være rasert og omdannet til industriområder på fjellet pga feilslått nasjonal og lokal politikk. Det finnes ingen angreknapp for denne type ødeleggelser som nå er i ferd med å skje over store deler av landet.

• Vi vil kunne bruke naturen, ikke gå tur på et
asfaltert industriområde
• Vi vil beholde natur slik den er per i dag.
• Vi vil høre ørnas vingeslag
• Vi vil høre rypenes kakling i liene og på fjellet
• Vi vil høre vindens rasling i løvet og insekter
som surrer i lufta
• Vi vil at de neste generasjoner skal få den
samme gleden over uberørt natur som vi er
vokst opp med og som vi gleder oss over
hver dag

Det fristes med at disse områdene vil gi kommunen noen få arbeidsplasser, men det sies lite om hvor mange som flytter fra. Det sies lite om hytteeiere som ikke lenger handler i kommunen, for de orker ikke dra på hytta. Den hytta som man ikke lenger kan slappe av på fordi området er influert av invaderende støy og visuelle inntrykk som ikke har noe med fri natur å gjøre. Det sies ingenting om turister som uteblir fordi de ikke ønsker å komme til kommunen for å leve i pakt med støyende vindturbiner.

Vi sier NEI til vindkraftutbygging i Evje og Hornnes kommune.

Er du enig?
Støtt opp om saken ved å signere under her.

På forhånd takk!

Signeres av: Nei


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Nei til vindkraftutbygging i Evje og Hornnes kommune på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1151 underskrifter hittil!

Opprettet av
Kari Ose Evensen
Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin