Beta
Lik oss på Facebook

Ja til start av utbygging av Sol-li barnehage


Til: Alle med tilknytning til Sol-li barnehage

På vegne av SAMU i Sol-li barnehage oppretter me ein kampanje for å få fortgang i prosessen av utbygging av barnehagen som kan gje fleire barn plass i barnehagen.

Foresatte og foreldre i Sol-li barnehage opplever at mange som allereie har barn som går i barnehagen og ønskjer søsken inn, er urolige kring moglegheit for plass til barnet. Konsekvensane for å ikkje få barnehageplass kan verta store for enkelte:

1. Det kollektiv transport tilbudet til andre barnehagar med ledig kapasistet i kommunen, er dårlig med svært få avgongar. Det vil difor verta umogleg for enkelte å levere/hente barna i barnehagen, utan å verta avhengig av andre.
2. Det kan verta særs økonomisk ugunstig for enkelte, om ein må verta heimeverande med barna. Kontantstøtta er ikkje like lønnsamt som å verta i arbeid, og fleire har oppretta seg lån og andre utgifter som er store, berekna utfrå inntekt ein hadde då ein gjekk ut i permisjon.
3. Det kan verta særs karrieremessig ugunstig, og ein kan i verste fall mista jobben sin om ein ikkje kan kome tilbake etter avtala med jobben.
4. Det er også utgunstig å ha søsken i ulike barnehagar.

Me ønskjer fort ferdigstillelse av utbygget og at søskjen kan gå i same barnehagen, slik at me unngår kjedelige familiesituasjonar kring logistikk og økonomi.

Barnehagen har sendt inn klage ( på vedtaket «Gnr. 43 bnr.0905 Storebø. Dispensasjonssøknad for tomt/areal til barnehagen», ref. 18/6302018010660/74. Me håpar de kan ta våre ønskjer med i vurderinga av klagen, og bidra til fort igangsettelse av utbygget.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Ja til start av utbygging av Sol-li barnehage på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
18 underskrifter hittil!

Område
Hordaland

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin