Beta
Lik oss på Facebook

La dagens Ambulansestruktur i Tranøy og Torsken kommune bestå!


Til: Styret ved Universitetsykehuset Nord-Norge og Akuttmedisinsk Klinikk UNN

Etiske regler for leger:
§1 En lege skal verne om menneskets helse.
Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forhold til pasient og samfunn.

Universitetssykehuset Nord-Norge skal i styremøte den 21.juni 2018 ta stilling til ny ambulansestruktur på Senja. Stasjonene i Gryllefjord og på Stonglandseidet står i fare for å bli lagt ned, og flyttet til «et mer sentralt sted på Senja». Svanelvmoen, Islandsmoen og Tranøybotn er trukket frem som alternative lokaliseringer.
Med et slikt utfall velger UNN å se bort fra høringssvar gitt av samfunnsmedisinsk avdeling for Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy, høringssvar fra kommunestyrene i disse kommunene, Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund samt SINTEF-rapport « Ambulanselokalisering – Senja» .

Responstidskravene for ambulanse, gitt i Stortingsmelding 43 er:
Akuttoppdrag: 25 minutter for 90% av befolkningen i grisgrendte strøk
Hasteoppdrag: 40 minutter for 90% av befolkning i grisgrendte strøk

Google Maps forteller oss at avstanden fra Svanelvmoen (antatt ny lokasjon), til Skrolsvik i Tranøy er 51km, Rødsand 48km, Hofsøy, Stangnes, Stonglandseidet - alle mellom 43 og 35km.
Fra Svanelvmoen til Torsken er det 45km, Gryllefjord og Grunnfarnes tett på.
Det er lange avstander, og alle overskrider maks responstid for akuttoppdrag. Sper du på med dårlige veier, utfordrende klimatiske forhold ift tele, uvær og snøskred – er det tilnærmet umulig å kalkulere reell responstid.

Vår region er den 10. største eksportregionen i Norge. Hovedvekten av dette er knyttet til våre sjømatbedrifter, som i 2017 omsatte for hele 6 milliarder kroner. Disse bedriftene ligger ikke sentralt, de ligger ute i bygdene på Senja, helt i ytterkant av vårt legevaktdistrikt. En videre satsning fra næringen fordrer til god infrastruktur, der ikke minst et helsetilbud er viktig i forhold til å sikre seg nødvendig arbeidskraft, og for å få folk til å etablere og bosette seg. En slik samfunnsbygging og verdiskapning bør absolutt være et moment når en vurderer ambulansestrukturen i distriktene.
Man bygger ikke tjenester og beredskap for døende kystsamfunn, men for viktige samfunnsaktører i fremtiden og bygdenes eksistens.
Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund skriver i høringsuttalelsen:
Vi som velger å bo i grisgrendte strøk har tatt en avgjørelse som innebærer å ikke kunne velge mellom «Caffe Latte», «Americano» og «Cortado». Det skal ikke bety at vi samtidig blir tvunget til å velge bort vår trygghet!

De kommunale sykehjemmene i våre 2 kommuner, samt skoler og barnehager ligger i Gryllefjord og på Stonglandseidet, begge i bygder som kommer dårligst ut. Hvem skal ta ansvar når det står om liv og død, og nærmeste ambulanse befinner seg 40km unna? Og hvem skal stilles til ansvar når utfallet går galt? Må liv gå tapt før galskapen kjenner sin pris?
Vi har en formidabel økning innen reiseliv/turisme, og ser stadig flere ustødige europeere om bord i fiskebåter. I sør-Tranøy har vi 400 fritidsboliger, som nesten dobler innbyggertallet i sommersesongen. Livet til turisten og hyttegjesten har tydeligvis null verdi, for UNN teller kun hoder på fastboende, beregner sine tall og konkluderer ut fra disse. Regnestykkets eneste mål er å redusere kostander, der hensynet til innbyggernes trygghet blir ignorert og tilsidesatt.
For å rettferdiggjøre sin grådighet, der penger skal spares på bekostning av liv, gjemmer UNN seg bak en forskrift à 2015. Denne krever at begge helsearbeiderne som bemanner en ambulanse, skal ha autorisasjon som helsepersonell, og at minst en av dem skal ha autorisasjon som ambulansearbeider.
Dette sies å være vanskelig å gjennomføre med vår eksisterende ambulansestruktur, sågar umulig ved ferieavvikling…!
I tillegg trekkes det frem utfordringer med de eksisterende arbeidstidsordningene, og en bekymring over at fagmiljøet på utestasjonene kan bli svekket over tid.
Nå er imidlertid overgangsordningen for krav til kompetanse for ambulansepersonell, forlenget til 1.mai 2022 – så kjære styret i UNN; nå har dere fått 4 år ekstra (totalt 7år), til utdanning samt rekruttering av kvalifisert ambulansepersonell!
Jeg tillater meg også å påstå at både utfordringene med arbeidstidsordningene, samt nye og smartere løsninger for å opprettholde gode fagmiljø, bør kunne være på plass i løpet av disse 4 årene.

Hvilke behov har vi Søndre del av Tranøy og Torsken til høyere kompetanse i bilene, når kompetansen likevel ikke rekker frem i tide?
BÅDE KOMPETANSE OG TILGJENGELIGHET STÅR SOM KRAV I FORSKRIFTEN FRA VÅRE INNBYGGERE!

UNN påfører våre lokalsamfunn; innbyggerne, våre helsearbeidere og næringsaktører, en enorm påkjenning og belastning hvis dagens ambulansestruktur endres.
Vi er etterlatt til oss selv, og enhver akuttsituasjon blir vår oppgave å løse.
På sykehjemmet, i husbrannen, i båtforliset, i utforkjøringen, med hjertestansen og hjerneslaget, allergisjokket, drukningsulykken på skolen, i skredulykken – behandlingen du gir de første minuttene er livsviktige sies det – da er det lite betryggende for Gunnar i Skrolsvik at ambulansen, tross akutt-utrykking, er 50 minutter unna…

Med din signatur bidrar du til å sende en tydelig beskjed til styret i UNN;

LA DAGENS AMBULANSESTRUKTUR I TORSKEN OG TRANØY BESTÅ !

Med vennlig hilsen Margareth Edvardsen


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

14.06.2018

Styret i UNN tar ikke denne saken i Junimøtet. De har nå bedt Akuttmedisinsk klinikk om å fortsette jobben med kartlegging frem til neste styremøtet over sommeren. Ber alle om å "mobilisere" og sende klare tilbakemeldinger til Akuttmedisinsk Klinikk, om at flere endringer av dagens beredskap på Senja er uforsvarlig og uaktuell ! Du bidrar også med din signatur!

Kommentarer

Del La dagens Ambulansestruktur i Tranøy og Torsken kommune bestå! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
656 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin