Beta
Lik oss på Facebook

Nei til kloakkutslipp til Gandsfjord, Riskafjord og Hølefjord


Til: Sandnes kommune

Gandsfjorden, Riskafjorden og Hølefjorden er kystvannsforekomster med dårlig tilstand. For Hølefjorden og Riskafjorden skyldes den dårlige klassifiseringen hovedsakelig miljøgifter i sedimenter fra tidligere utslipp av miljøskadelige stoffer, samt for lite oksygen i bunnvannet som gir dårlige forhold for bunndyr i sedimentene.

De naturlige forholdene med terskelfjorder uten tilstrekkelig vannutskifting gjør at Riskafjorden og Hølefjorden har lav tålegrense i forhold til tilførsler og påvirkninger. Større kommunale utslipp er fjernet fra disse fjordområdene og mindre lokale utslipp må ha høygradig rensing før utslipp.

Nå har Sandnes kommune vedtatt å bygge slamavskillere (såkalt lavgrad rensing (septiktank)) i enkelte hytteområder med direkte utslipp til sjø. Blant annet i Lauvås bukten. Vi ønsker å stoppe bygging av slam avskillere med direkte utslipp til sjø og vil heller at dette skal kobles til eksisterende avløpsnett og pumpes videre til Mekjarvik for behandling.

Der dette ikke er mulig, eller uforholdsmessig kostbart, bør fullverdig rensing på egen tomt tillates ( biotoalett / gråvannsrens).
JA til Rensing Nei til Utslipp

Signeres av: Alle med Hytter eller bosted i Sandnes kommune


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

04.05.2018

Avløpsløsning for hytter i Sandnes kommune I
Sandnes kommune, en miljøkommune?
Sandnes kommune vil slippe ut 2/3 av sort- og gråvann, avføring og vaskevann til fjord.
Rensegrad:
Ca. 1/3. 2/3 slippes ut.
Vite mer:
Rensegrad for partikler ca. 50
Rensegrad for biologisk ca. 25
Rensegrad for fosfor og nitrogen ca. 5
Utslipp av e-coli ca. 100.000 til 1 mill bakterier pr. dl (desiliter) med levetid over en uke

Kommentarer

Del Nei til kloakkutslipp til Gandsfjord, Riskafjord og Hølefjord på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
62 underskrifter hittil!

Opprettet av
arne Solem
Område
Rogaland

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin