Beta
Lik oss på Facebook

Nei til tredeling av foreldrepengeperioden!


Til: Regjeringen

Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel, og utbetales i en periode på 49 eller 59 uker avhengig av dekningsgrad.

Dagens ordning innebærer en fedre- og mødrekvote på 10 uker. Med unntak av ukene som er forbeholdt mor rett før og etter fødsel, kan foreldrene velge å fordele de resterende ukene slik de selv ønsker. Jo mindre fedre/mødrekvote, jo høyere valgfrihet til fordelingen.

Regjeringen har nå fremmet et lovforslag for Stortinget om å dele foreldrepengeperioden i tre like deler ved å utvide mødre- og fedrekvoten til 15 uker.

I praksis risikerer man dermed, i tilfeller der man velger 100 % dekningsgrad, at ammende mødre må ut i jobb allerede når spedbarnet er bare 7 måneder gammelt. For noen familier er dette helt i orden, for andre vil det by på store utfordringer, både emosjonelt og praktisk, mye pga det biologiske aspektet som er amming.

Talspersoner fra Regjeringen hevder dette tredelings-forslaget fremmer likestilling i heimen, og at dagens ordning har svakheter da familier flest velger å gi "kun 10 uker" til far.

Ved å underskrive denne kampanjen sender vi ett signal til Regjeringen om at vi ønsker å bevare vår valgfrihet når det gjelder hvordan man skal fordele permisjonstiden mellom mor og far. Med dagens ordning med 10 ukers fedrekvote, er det også FULLT mulig for far å tilbringe mesteparten av tiden hjemme med barnet, dersom dette er det som passer best for familien. Det at det i praksis ikke gjøres slik så ofte velger Regjeringen å anse som om at vi familier i Norge ikke tar de beste avgjørelsene for oss selv, slik at de nå altså må stramme inn rammene.

Kjære Regjering, dette er noe familier i Norge faktisk evner å avgjøre best selv! La oss beholde dagens ordning!

PS: Om dere utvider Foreldrepengeperioden totalt sett med ett par måneder - så kan gjerne mødre- og fedrekvoten også økes:)

Signeres av: Alle


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Nei til tredeling av foreldrepengeperioden! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
100 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin