Beta
Lik oss på Facebook

Nei til toveis trafikk i Norderhovgata!


Til: Berørte beboere på Kampen

Kampen Vel arbeider med å stenge Thorbjørn Egners plass for trafikk. For å få gjennomført dette må bussen legges i en annen trasé over Kampen enn dagens som går opp Bøgata.

Kampen Skole har motsatt seg at en alternativ rute legges forbi skolen, noe Kampen Vel er enige i. Det eneste gjenstående alternativ er da å la bussen gå nordover i Norderhovgata.

En slik løsning vil gjøre Norderhovgata toveiskjørt. Dette vil medføre negative konsekvenser for beboerne på hele vestsiden av nordre Kampen, både med tanke på helse, miljø og sikkerhet m.m.

Løsningen med at bussen også skal gå nordover i Norderhovgata vil nødvendigvis innebære at det må fjernes parkeringsplasser i hele området langs Norderhovgata, Nittedalsgata, Fetsundgata og Sonsgate for å gjøre plass til trafikk i begge retninger og gjøre det mulig for to busser å passere hverandre.

Denne underskriftslisten er ikke laget for å gå i mot forslaget om å gjøre Thorbjørn Egners plass mer miljøvennlig, men for å gi uttrykk for at det må lages løsninger som gjør at trafikken ikke blir flyttet og gir økte ulemper andre steder.

Ved å underskrive denne listen sier du deg uenig i forslag som innebærer å legge buss-traséen i Norderhovgata.


Underskriftene skal oversendes samferdselsbyråden som et innspill ved behandling av saken om stenging av Thorbjørn Egners plass for gjennomgangstrafikk.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Nei til toveis trafikk i Norderhovgata! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Heidi C. Huitfeldt
Kategori
Miljø
Område
Oslo

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin