Beta
Lik oss på Facebook

LA PELSDYRNÆRINGA LEVE


Til: Regjeringen

Underteikna vil protestere mot regjeringa sin merkelege framgangsmåte i saka om framtida for norsk pelsdyrnæring. For omlag eit år sidan var det ei grundig høyring på Stortinget der fleire representantar for solid fagkunnskap om næringa fekk lagt fram sitt syn, og etter denne høyringa vart det vedteke at næringa skulle få halde fram.

Det er meiningslaust at dette godt funderte vedtaket no er blitt forhandla bort i regjerings-samtalar med eit parti som openbart hentar det faglege grunnlaget sitt frå organisasjonar som motarbeider alt husdyrhald, og som feilaktig framstiller pelsdyra som lidande og mishandla individ.

Vi slår fast: Pelsdyrhald er ei viktig tilleggsnæring for mange mindre gardsbruk i Norge. Næringa fungerer som renovatør for slakteavfall m.m. Pelsdyrhaldet står for årlege eksportinntekter på 350 millioner kr. Skrottane blir brukte til framstilling av biodiesel og sement, slik at ingen ting går til spille. Pels som blir øydelagt under beredinga blir samla og selt til inntekt for eit fond som driv 60 barnehagar i Namibia. Men som det siste og mest avgjerande argumentet:

Norske pelsdyr trivst og har det godt, og det er ingen grunn til å avvikle næringa for dyra sin del. La næringa leve!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del LA PELSDYRNÆRINGA LEVE på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
6580 underskrifter hittil!

Opprettet av
Cecilie Sørli
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin