Beta
Lik oss på Facebook

JA til nytt pensum for seksualundervisning

JA til nytt pensum for seksualundervisning


Til: Stortinget

I lys av #MeToo og det store omfanget av seksuelle overgrep og trakasseringer må politikere nå stå opp og ta ansvar for at forebyggende tiltak blir iverksatt. Vi Tror Deg-Stiftelsen ønsker at grensesetting skal bli pensum i skolen, og ved å signere dette oppropet er du med på å si klart i fra til våre politikere at tiden er inne for handling.

Norstat gjennomførte en undersøkelse tidligere i år der det kommer frem at 41% av elevene på videregående skole, mellom 17 og 19 år, mener at seksuell grensesetting ikke har vært et tema i undervisningen. Skolen når ut til alle barn og unge, og de er i en unik posisjon til å påvirke. Derfor er det en svakhet at dagens pensum ikke tar godt nok for seg grensesetting, holdninger og forventninger til sex. Når vi ser hvilke konsekvenser voldtekt, seksuelle overgrep og trakassering har på de som utsettes for det, samt hvilket samfunnsproblem dette er, og som nå endelig er i ferd med å belyses, er det uhørt dersom ikke politikerne nå kommer med tiltak for å forbedre kunnskap og bevissthet rundt grensesetting.

En undersøkelse gjennomført på vegne av Sex og samfunn i 2016 hvor 1000 lærere responderte viste at syv av ti grunnskolelærere ikke synes seksualundervisningen i skolen er god nok, og kun 13% av lærerne mente de hadde tilegnet seg kunnskap de kunne bruke videre i undervisningen. Videre konkluderte utvalget bak rapporten «En oppdatert kunnskapsstatus om seksuell trakassering blant elever i ungdomsskolen og videregående opplæring», fra mars 2016, med at «Ingen av de norske studiene vi har funnet på seksuell trakassering eller overgrep i skolen, har sett på intervensjoner som reduserer eller tiltak som forebygger trakassering.»

Vi Tror Deg-Stiftelsen krever gjennom dette oppropet at våre folkevalgte i Regjering og på Stortinget prioriterer midler til forskning på tiltak som forebygger voldtekt, seksuelle overgrep og trakassering. Vi krever videre at det legges til rette for en seksualundervisning i skolen som setter fokus på grensesetting, holdninger og forventninger til egen og andre sin seksualitet, samt informasjon om seksuelle overgrep og trakassering og konsekvensene av disse handlingene.

Dette signerer du på:

- Jeg støtter Vi Tror Deg-Stiftelsen sitt opprop for å:
Få et nytt pensum for seksualundervisningen inn i skolen.

Pensumet må gi rom for mer seksualundervisning og i større grad ta for seg kommunikasjon og kunnskap rundt sex, grensesetting, hvordan vi kan forebygge seksuelle overgrep og trakassering, holdningsarbeid, samt konsekvenser av å begå overgrep.

- Bevilge midler og prioritere forskning som omhandler forebyggende tiltak og arbeid mot voldtekt, seksuelle overgrep og trakassering.

Vi er fullstendig klar over at det eksisterer, nå må vi få klarhet og kunnskap i hvordan vi skal bekjempe det.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del JA til nytt pensum for seksualundervisning på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin