Beta
Lik oss på Facebook

STOPP VEISALTINGEN I SØR-TRØNDELAG FYLKE!

STOPP VEISALTINGEN I SØR-TRØNDELAG FYLKE!


Til: Sør-Trøndelag fylkesting

UNDERSKRIFTSKAMPANJE MOT BRUKEN AV VEISALTING

Det skal leveres et forslag som innbyggerinitiativ til Sør-Trøndelag fylkesting. Dette krever minst 500 stk underskrifter fra innbyggere som er folkeregistret bosatt i Sør-Trøndelag fylke.

(Det er allerede levert et tilsvarende forslag som innbyggerinitiativ til Klæbu kommunestyre.)

Personer bosatt i andre deler av landet kan også signere kampanjen, men disse underskriftene vil da kun fungere som symbolske underskrifter og vil ikke være tellende i forhold til det antallet som kreves for å levere innbyggerinitiativ til fylkestinget.

Følgende tekst ønskes det at Sør-Trøndelag fylkesting skal stemme for:

1: Sør-Trøndelag fylkeskommune har sett at forbruket av veisalt har hatt en eksplosiv økning de siste år og denne utviklingen kan ikke fortsette. Fylkeskommunen ønsker i stedet en bærekraftig vinterdrift og skal derfor ha som mål at bruken av veisalting gradvis skal utfases.

Veisaltingen skal erstattes med økt satsing på mekanisk fjerning av snø/ is, strøing med sand/ fastsand, god informasjon om vedtaket til kommunens innbyggere og økt bruk av lavere vinterfartsgrenser der dette anses som hensiktsmessig.

2: Sør-Trøndelag fylkesting er kjent med at veisalting forårsaker omfattende, alvorlige og enormt kostbare følgeskader på kjøretøy, veier, betongkonstruksjoner, bruer, matjord, innsjøer, drikkevann, grunnvann samt natur og miljø for øvrig.
Fylkestinget er også kjent med nyere forskning på området hvor det konkluderes klart med at veisalting IKKE har noen positiv effekt på alvorlige ulykker og langt dårligere effekt på mindre alvorlige ulykker enn tidligere påstått av Statens Vegvesen. Ref rapport fra Transportøkonomisk Institutt TØI-1171/2011, kapittel 4.4.2.

3: Fylkestinget skal instruere Statens Vegvesen som har ansvaret for fylkeskommunens veier, om følgende: Dagens bruk av veisalting skal gradvis utfases. Både forbruk og omfang skal reduseres med minst 50% innen 2020. Reduksjonen bes skje gjennom at et stort antall veier får retningslinjer for bruk av veisalt som tilsvarer driftsklasse D (DkD).

4: Sør-Trøndelag fylkeskommune skal rette en henstilling til Statens Vegvesen, som har ansvaret for riks/ europaveiene i vår kommune, om følgende: Kommunen ber om at bruken og omfanget av veisalting gradvis utfases og at reduksjonen utgjør minst 50% innen 2020. Reduksjonen bes skje gjennom at et stort antall veier som i dag har driftsklassene DkA, DkB og DkC, får retningslinjer for bruk av veisalt som tilsvarer driftsklasse D (DkD).


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del STOPP VEISALTINGEN I SØR-TRØNDELAG FYLKE! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1241 underskrifter hittil!

Område
Sør-Trøndelag

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin