Beta
Lik oss på Facebook

JA, TIL ÅPEN UNNTAKSREGEL PÅ ARBEIDSAVKLARINGSPENGER (AAP), NEI TIL TIDSBEGRENSNING.


Til: Alle mottakere av AAP, NAV, ME foreningen, Kreft foreningen, Norsk forening for slagrammede, Psykisk Helse, Legeforeningen, med fler

Arbeids- og sosialdepartementet har kommet med et høringsnotat som går på å endre kapittel 11 i folketrygdloven.
Det er kapittelet som handler om Arbeidsavklaringspenger (AAP).
Dette er den økonomiske ytelsen du kan søke om, hvis du ikke lengre har sykepenger. Maks beløpet du kan få utbetalt er kr 366,600, pr. år.

Dette er en underskriftskampanje hvor vi sier nei, til maks tid på unntaksregelen på AAP, folketrygdlovens paragraf 11-10 i dag (endringene sier at dette vil komme i paragraf 11-12).
Ved å ha maks tid på unntaksregelen i et AAP løp, så vil veldig mange langtidssyke miste sin inntektssikring og vil stå uten inntekt.
En langtidssyk/skadet som har gått ut sin AAP uten å bli ferdig avklart i forhold til helse og arbeid, vil da måtte søke økonomisk sosialhjelp eller leve på sin familie.
Dette vil får store konsekvenser for alle dette vil berøre.
Nå er det på tide at vi som er direkte involvert i dette lovverket blir hørt, skriv under slik at din stemme også blir hørt.


For mere opplysninger meld deg inn i fb gruppen "Aksjon mot AAP forslag". https://www.facebook.com/groups/277768765922577/

Link til Høringsnotatet; https://www.regjeringen.no/contentassets/8b8cab0b642d4513a2d60439dcee7f62/horingsnotat-om-arbeidsavklaringspenger.pdf

Signeres av: Alle


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del JA, TIL ÅPEN UNNTAKSREGEL PÅ ARBEIDSAVKLARINGSPENGER (AAP), NEI TIL TIDSBEGRENSNING.  på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
2977 underskrifter hittil!

Opprettet av
Elisabeth Thoresen
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin