Beta
Lik oss på Facebook

Krav om prioritering av trafikksikkerheten i Lørenfallet


Til: Akershus Fylkeskommune og Statens Vegvesen

Trafikken på den gamle Fredrikhaldske hovedvei, eller bedre kjent som Haldenvegen eller FV 171, gjennom Lørenfallet og forbi Sørum skole er blitt et mareritt for mange i kommunen. Da spesielt barna er de mest utsatte - i et tilfeldig besøk på Meierigaarden var det tre av foreldrene som hadde barn som har vært utsatt for en ulykke bare i Lørenfallet.

Kraftig trafikkøkning
De siste årene skal trafikken ha økt med 20% og det forventes at trafikken skal ytterligere øke med 18% de neste 3 årene. Dette i tillegg til at det nå skal angivelig komme 51 tunglastede semitrailere som skal kjøre tur-retur til avfallsdeponiet i Nes som vil bety 100 nye semitrailere som skal passere både Sørum skole og Lørenfallet i løpet av dagen.

For å gjøre trafikkbildet enda mere dystert for Lørenfallet utreder Fet kommune muligheten med å få bompengefinansiert ny bru over Glomma, samtidig som det er bompenger på E16 mot Kongsvinger. Hvis FV171 blir den eneste veien uten bompenger må man kunne forvente ytterligere trafikkøkning gjennom Lørenfallet.

Sørum skole
Veien forbi Sørum skole er angivelig så farlig, ifølge vegvesenet, at det ikke går an å ha et merket eller lysregulert overgangsfelt slik at barna kan krysse veien trygt når de skal bruke friluftsområde på den andre siden av fylkesveien. Fartsonen forbi skolen er også satt til 60km/t i et lite stykke før det er 80 km/t sone.

Sørum idrettslag
Sørum idrettslag har idrettsbaner på begge sider av fylkesveien og barna må krysse veien i en overgang som er midt i en sving mellom to utkjørseler, fra boligfelt og idrettsbane.

Lørenfallet må bli prioritert
Sørum kommune har ferdigregulert en såkalt miljøprioritert gjennomkjøring av Lørenfallet. Prosjektet er delt inn i tre deler, og har en total kostnadsramme på mellom 30 og 40 MNOK. Dessverre har ikke Akershus fylkeskommune tatt tiltakene inn på sin prioriteringsliste.

Sørum kommune har også utredet for en undergang ved Sørum skole som kan iverksettes raskt.

Vi krever nå at Akershus Fylkeskommune og Statens vegvesen prioriterer trafikksikkerheten i Lørenfallet og Sørum skole!

Vi aksepterer absolutt ikke en økning i tungtrafikken gjennom Lørenfallet.

Dette er kjernen til vårt opprop og grunnlag for våre aksjoner.

Styret
Lørenfallet og omegn vel


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Krav om prioritering av trafikksikkerheten i Lørenfallet på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
116 underskrifter hittil!

Område
Akershus

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin