Beta
Lik oss på Facebook

Forby rituell omskjæring av små barn - innfør nedre aldersgrense!


Til: Helse- og omsorgsdepartementet

Forby omskjæring av små barn!

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å lovregulere omskjæring av guttebarn, slik at rituell omskjæring skal utføres av leger eller andre på spesielle vilkår.

Norsk og internasjonal lov sier: Plikten til å beskytte barn påhviler først og fremst foreldrene, men også staten. Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige inngrep mot den fysiske integritet. Barn har rett til beskyttelse mot smerte og medisinsk risiko. Barn har ytrings- og tankefrihet. Barn har religionsfrihet, som også innebærer frihet fra religion og religiøse skikker som merker barnet for resten av livet.

Ved å lovregulere rituell omskjæring, legitimerer - og finansierer (!) - den norske stat og det norske folk et overgrep mot barn, som ikke har rotfeste i vårt verdigrunnlag, hverken på kristen eller sekulær basis. Fremgangsmåten er feil og denne prosessen må stanses NÅ!

Som barneombudet har foreslått bør det i stedet innføres en nedre aldersgrense for selvbestemt omskjæring, som gjerne kan sammenfalle med lovens aldersgrense for rett til å bestemme i religiøse forhold, altså 15 år. Ikke lavere. Foreldres og andres medvirkning til ulovlig omskjæring skal være straffbart, hva enten omskjæringen skjer i Norge eller i utlandet. Urett begått mot barn skal få konsekvenser!

Regjeringen har ikke ryggrad til å motsette seg ressurssterke og høylytte interessegrupper som krever at rituell omskjæring skal være tillatt. Ministeren sier vi ikke kan være det første land i verden som innfører et forbud. HVORFOR IKKE!?

At enkeltpersoner uttaler seg kritisk i mediene synes å ha liten effekt, til tross for at det er snakk om ressurssterke samfunnsdebatanter og ledere. Jeg tror imidlertid at flertallet av det norske folket er enige i dette spørsmålet. Vi må la alle få vite det. Vi må la helseministeren få vite det. Vil regjeringen gå imot en klar og uttalt folkevilje, i et (for regjeringen) vanskelig spørsmål?

Gi din støtte! Vis din støtte!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Forby rituell omskjæring av små barn - innfør nedre aldersgrense! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Christian Kramer
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin