Beta
Lik oss på Facebook

Vi ønsker et byomfattende kommunalt tilbud om barneparker i Oslo


Til: Til: Bystyret i Oslo

Hei!

La barna innta plassene!

Som ledd i en god barne- og familiepolitikk ønsker vi et byomfattende kommunalt tilbud av barneparker i Oslo med inntak fra hele byen.
Sentralt styrt under en ledelse.

Familiene som ønsker det må få mer tid til omsorg for egne barn,
de må få større valgfrihet i omsorgsform for barna.
Samtidig er vi opptatt av at barna skal få utfolde seg utendørs i samvær med andre barn på egen alder
i trygge omgivelser.
Barneparkrklivet byr på mye frisk luft og et lite, nært miljø for barna.

Familier har ulike behov/ måter å organisere sin hverdag.
F.eks. studier, omsorgspermisjon uten lønn, turnusarbeid, hjemmekontor, fleksibel arbeidstid,
nedkomstpermisjon for annet barn, redusert arbeidstid en periode og annet.

Vi foreldre for barn i barnepark opplever at park er en godt egnet
driftsform for de yngste barna etter endt fødselspermisjon.

Barnepark er et firetimers utetilbud mand-fred kl. 10.00-14.00 for barn mellom 1 1/2 -5 år.
Yngre barn kan vurderes avhengig av fysiske ferdigheter, samt årstid.
Barna får mulighet til å boltre seg i et flott og variert utemiljø.
De tilbringer ca. 45 min innendørs i parkhuset hver dag med bevegelsessanger og spising.

Den klassiske barnepark er ofte i grønne omgivelser, et leke- og aktivitetstilbud under oppsyn av to erfarne,
stabile barneparkledere (evt. parkleder og assistent) for barn fra 1 1/2 år.
Maks antall barn i barneparken varierer fra 25-32 barn.
Parken er et godt alternativ for foreldre som ikke ønsker heltids barnehage.

Mange av foreldrene med barn i barnepark har bevisst valgt denne omsorgsformen.
Vi opplever sunne, friske og glade barn, og mener 4 timers dag er bra for de minste barna.
Barna får dekket sitt lekebehov og foreldrene får samtidig mer av dagen sin sammen med barna.


I følge en rapport utarbeidet av the American Academy of Pediatrics
(Norsk helseinformatikk/08); ".. er fri og uorganisert lek både sunt og nødvendig
for at barn skal oppnå viktige sosiale, emosjonelle og intellektuelle ferdigheter.
I tillegg hjelper det barna til å håndtere stress og til å bli spenstigere.

Rapporten er skrevet for å forsvare viktigheten av lek,
og som et svar på det som truer ikke planlagt lek og fritid".

Det presiseres i rapporten; "..at det ikke er de organiserte aktivitetene i seg selv som er negative,
men det er omfanget som kan bli så stort at det fortrenger den spontane leken.
For enkelte starter jaget allerede før barna et fylt ett år med organiserte aktiviteter,
"utviklende" leker og senere også videoer og dataspill som skal få barna til å bli smartere og flinkere".

Rapporten sier "...at frilek som å leke sisten, tulle og tøyse, grave i sandkassen,
jage duer og rulle seg i gresset er faktisk både viktig og nødvendig for utviklingen.
Frilek fremmer kreativitet, barnet lærer selv å løse problemer,
det lærer å forholde seg til andre mennesker og det kan lære noe om seg selv og hvilke ting det selv liker.

Barnepark som system fungerer og er bra for barn.

Vi mener et slikt tilbud vil supplere dagens tilbud av heldagsbarnehager,
noe som vil være en forutsetning for reell valgfrihet hos foreldre.
Barnepark drives som oftes på non-profitbasis/ selvfinansiert.
Man mottar full kontantstøtte slik at alle barn tilgodesees med
tilsvarende beløp for barneomsorg som barn i barnehage.

Det er et ønske og vi tror det er viktig å ha lik foreldrebetaling i
hele byen, både i kommunale og private barneparker.

Full kontantstøtte muliggjør også redusert yrkesaktivitet, omsorgspermisjon for barn uten lønn og annet,
hos foreldre i disse første viktige årene av barnets utvikling.

Vi tror at reell valgfrihet for familiene forutsetter forutsigbare og realistiske, permanente alternativer.

Mange områder i Oslo som tidligerer ble benyttet til barneparker er
fortsatt flotte steder som står ubenyttet med parkhus, lekeapparater og sandkasser.

Vi trenger 300 underskrifter fra folk bosatt i Oslo til et innbyggerinitiativ til bystyret,
slik at barna i hele Oslo også skal få mulighet til å gå i barnepark!

Vær så snill og gjør barn en tjeneste ved å underskrive og send denne
oppfordringen også til dine venner og kontakter.

Takk så mye for din støtte!

Nok en gang; La barna innta plassene!

Vennlig hilsen

Barn og foreldre


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Vi ønsker et byomfattende kommunalt tilbud om barneparker i Oslo på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Jenny Margrethe Westad

På vegne av
Foreldregruppen for barn i barnepark
Område
Oslo

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin