Beta
Lik oss på Facebook

Tromsdalens Venner


Til: Verdal kommune

Tromsdalens venner opprettes høsten 2010 av Naturvernforbundet i Verdal. Vi jobber for bedre kartlegging og bærekraftig bruk av naturverdiene i Tromsdalen, og en mer miljøvennlig kalkindustri i Verdal.

Vi ønsker:
- bedre og oppdatert kartlegging av naturmangfoldet i Tromsdalen, i tråd med ny naturmangfoldlov og rødliste 2010
- stopp i åpne dagbrudd og overgang til underjordisk kalksteinsdrift ved ev. utvidelser
- miljøvennlig transport av kalkstein ned til havna
- rensing av karbondioksid- utslipp og miljøgifter fra kalkfabrikken på Ørin

På grunn av kalken er Tromsdalen er et svært artsrikt område med variert natur og flere sjeldne og truede naturtyper og arter. Vi har blant annet en moseart, seligeria patula, som ikke er funnet noen andre steder i Norge. Dette er altså et viktig område for naturmangfold. Området brukes i dag til friluftsliv, bærplukking, jakt og friluftsbasert næringsliv, i tillegg til å være et viktig studie- og referanseområde. I området er det mange kulturminner som gamle boplasser, dyregraver, kullminer, gamle kalkovner, slåttenger og gravhauger. Vi ønsker at det settes større fokus på områdets natur- og kulturkvaliteter.

Det åpne dagbruddet i Tromsdalen er et sår i landskapet som stadig vokser. Kalkbedriftens langsiktige planer er fortsatt dagbruddsdrift. Dette, i tillegg til behov for store arealer til deponi vil rasere store deler av vår unike natur i Tromsdalen. Det er mulig å ta ut kalken under jorda. Videre kan den fraktes utslippsfritt, på transportbånd i lukket system, ned til havna på Ørin. Fabrikken på Ørin slipper årlig ut like mye karbondioksid som 100 000 biler. I tillegg slippes årlig ut flere kilo kvikksølv rett ut i lufta. I forbrenningen brukes det spillolje, noe som gir 40% større utslipp av kreftfremkallende dioksiner enn om det ble brukt vanlig olje. Alle utslipp fra fabrikken kan renses.

DU kan bidra!
- delta på stiftelse av Tromsdalens venner 5. september kl 11.00 i Tromsdalsopplevelsers base
- vis din støtte ved å signere underskriftskampanjen
- skriv avisinnlegg og brev til kommunen
- bli med i facebookgruppen: http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=110004802390684&ref=ts
- gi økonomisk støtte til saken til NNV Verdals konto 0531.34.61779, merkes "Tromsdalens venner"
- meld deg inn i Naturvernforbundet, betal gjerne hovedmedlemskap kr 200,- første år til NNV Verdal
- stem på partier som støtter Tromsdalens venner

Ved spørsmål kontakt Anne på epost: a-kolstad@hotmail.com eller mob 92493809


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Tromsdalens Venner på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
153 underskrifter hittil!

Opprettet av
Anne Kolstad

På vegne av
Naturvernforbundet i Verdal
Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin