Avtalevilkår for bruk av underskrift.no - Sist oppdatert 03.12.2021

Hva er dette?

Disse vilkårene gjelder tjenester levert av underskrift.no og regulerer forholdet mellom underskrift.no og brukeren(deg). Vilkårene kan endres, og brukeren plikter å følge de til enhver tid gjeldene vilkår.

underskrift.no`s plikter

Underskrift.no er gratis å benytte for privatpersoner. Bedrifter, lag, foreninger og andre enheter registrert i Brønnøysundregisteret må benytte et av bedriftsalternativene som fremkommer når brukerkontoen er opprettet. Underskrift.no forbeholder seg retten til å midlertidig eller permanent stenge kampanjer som ikke overholder dette. Underskrift.no kan ikke under noen omstendigheter garantere tilgjengeligheten til dine underskriftskampanjer, og kan heller ikke under noen omstendigheter stilles økonomisk, eller på annen måte ansvarlig dersom tjenesten legges ned eller er helt eller delvis utilgjengelig. For bedriftskunder er vårt erstatningsansvar begrenset oppad lik årlig kostnad på gjeldende abonnement.

Brukerens plikter

Brukeren plikter å følge normale retningslinjer for bruk av nettbaserte tjenester. Dette innebærer at tjenester levert av underskrift.no ikke kan brukes til å distribuere eller publisere innhold som kan anses som rasistisk, pornografisk, rettighetskrenkende, eller som på andre måter strider mot norske lover. Underskrift.no forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å fjerne materiell som vi mener bryter disse retningslinjene.

Innhold og bildebruk

Dersom brukeren laster opp bilder, logoer eller annen grafikk, er det kun tillatt å laste opp bilder du selv har rettighetene til, eller hvor du på forhånd har innhentet tillatelse fra fotograf / rettighetshaver.

Dersom Underskrift.no eller en annen tredjepart oppfatter bildet som krenkende kan bildet bli fjernet uten varsel.

Underskrift.no forbeholder seg retten til å publisere generelle oppdateringer på kampanjer, samt laste opp bilder på kampanjer som ikke har lastet opp bilde selv.

Personvern

Ved besøk på siden

Din IP-adresse blir logget når du besøker siden, og utfører handlinger på siden. Vi benytter Google Analytics som statistikkverktøy, samt Google Adsense til annonsering, og informasjon om ditt besøk lagres hos Google.

Dersom du registrer deg som bruker

Dine øvrige data blir lagret i vår database, kun tilgjengelig for vårt tekniske personale ved vedlikehold eller oppgraderinger.

Dine data hverken deles eller tilgjengeliggjøres ikke med noen, uansett årsak.
Ved seriøse regelbrudd eller potensielle lovbrudd som leder til anmeldelse vil dine data kunne bli tilgjengeliggjort for politiet.
Informasjon vil også kunne utleveres på bakgrunn av dom i det Norske rettssystem.

Dersom du oppretter en kampanje

E-post adressen du oppgir under registrering, vil bli vist offentlig på websiden sammen med dine underskriftskampanjer.


Innsyn i dine data

Dersom du ønsker innsyn i dine data, i ta kontakt med oss via kontaktskjema eller e-post kontaktoss@underskrift.no

Slette data

Dersom du ønsker at vi skal slette alle dine opplysninger vi har registrert om deg, ta kontakt med oss via kontaktskjema eller e-post kontaktoss@underskrift.no


Tjenesten driftes av det helnorske firmaet Comito AS, med organisasjonsnummer 912 379 019.