Beta
Lik oss på Facebook

FORELDREOPPRØRET 2018

FORELDREOPPRØRET 2018


Til: Regjeringen

BARNEHAGEFORELDRE, la din stemme bli hørt!
-OPPROPSKAMPANJE FOR ØKT BEMANNING I BARNEHAGEN-

FORELDREOPPRØRET 2018 er foreldrenes støtte til bevegelsen BARNEHAGEOPPRØRET 2018 ( FB- Barnehageopprør 2018-info)

Vi er foreldre med barn i barnehagen som mener at den foreslåtte nye bemanningsnormen ikke dekker de faktiske behov og derfor er #uforsvarlig.
Den foreslåtte nye bemanningsnormen ser god ut på papiret men vil ikke fungere i praksis. Vår mening er basert på egne erfaringer samt de rystende beretninger barnehageansatte deler gjennom Barnehageopprøret 2018 og vignetten #uforsvarlig . Dette kan ikke vi som foreldre lenger sitte å se på!

Vi stiller oss bak kravene fra Utdanningsforbundet og Barnehageopprøret i forhold til ny foreslått bemanningslov. Vi krever en større bemanning i barnehagene og et nytt politisk søkelys på barnas beste. Vi vil at politikerne må signalisere at de faktisk mener noe med rammeplanen, og legge til rette for at målene skal nås i praksis og ikke bare være velformulert ønsketenkning.


Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal formulerer kravene slik:

-Forslaget til ny grunnbemanningsnorm må gjelde hele åpningstiden.
-Forslaget til ny barnehagelærernorm må styrkes i tråd med forslaget fra barnehagelovutvalget.
-Forslagene om at det kan gis dispensasjon fra kravene om utdanning og grunnbemanning må strykes.
-Det bør innføres bestemmelser om gruppestørrelse i barnehageloven.

( Utdrag hentet fra www.barnehage.no/artikler/horingen av: Øyvind Johansen )


For mer informasjon om saken:
FB- Barnehageopprør 2018-info
www.barnehage.no/ artikler
- #Uforsvarlig: – Vil sette press på politikerne om bemanningsnormen, Palma Anette Kleppe
- Høringen: Krever 50 prosent pedagoger allerede nå, Steffen Handal

Vil du engasjere deg ytterligere? Vær med å ytre dine meninger og erfaringer.
FB : Foreldreopprøret 2018

Bli med på å synliggjøre foreldrenes stemme i kampen om våre barnas hverdag.
Singer og del!

#foreldreopprøret #uforsvarlig #barnehageopprøret #signertuforsvarlig

Signeres av: Foreldre med barn i barnehagen og alle som solidarisk støtter #foreldreopprøret


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del FORELDREOPPRØRET 2018 på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Mari Mork Sletten
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende
Klikk her

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2018
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin