Beta
Lik oss på Facebook

Nei til bompenger - Ja til Samferdselspartiet


Til: Alle eiere og brukere av kjøretøy i Norge som er offer for kynisk, usosial og unødvendig bompengeinnkreving.

VI TRENGER ET NYTT PARTI SOM SNAKKER BILISTENES SAK FØR VI OVERKJØRES FULLSTENDIG!

Dessverre ser utviklingen ut til å gå i feil retning. Da trenger vi en ny aktør som kan sørge for mer rettferdighet i samferdselen.
Jeg ser for meg et samferdselsparti som i all hovedsak skal jobbe for å få samferdselspolitikken tilbake på rett spor. Den retningen vi nå er på vei i vil bety skyhøye kostnader for helt nødvendig persontransport og det helt uten den klima- eller miljøeffekten "ekspertene" drømmer om.
Det vi får er sosial nød, flere fattige, vanskeligere jobbreiser og veldig mye dyrere samferdsel.

Jeg har jobbet med problemstillingen en stund og partinavnet Samferdselspartiet er nå opprettet og godkjent.
Neste skritt på veien er å samle inn støtteunderskrifter og minimum 5 000 i første omgang.

Hovedpunkter for nytt samferdselsparti:

1. - Nei til bompenger. Alle eksisterende bomprosjekter skal betales ut av Oljefondet og legges ned, skal prosjekter beholdes som bomprosjekt, skal det ut på bindende folkeavstemning først. Nye bomprosjekter skal ikke igangsettes uten folkeavstemning, ifølge §20 i Vegloven er veibygging, drift og vedlikehold offentlige oppgaver.

2. - All kollektivtransport i byer og tettsteder skal være gratis, d.v.s. betalt over skatteseddelen. Også fergestrekninger som inngår i riksveinettet skal være betalingsfrie. Dette vil stimulere langt flere til å bruke kollektive transportmidler.

3. - Bilavgifter skal reduseres ned til bare moms. Dette kan gjøres ved å redusere avgiftene trinnvis over flere år til målet er nådd. Alle biler skal selvsagt behandles likt uansett fremdriftssystem, kun moms på alle.

4. - Drivstoffavgifter må reduseres kraftig, dagens biler har vesentlig reduserte utslipp i forhold til gamle biler og bærekraftmålene i forhold til utslipp fra bilparken er allerede nådd og kommer til å fortsette å reduseres i fremtiden.

5. - Gjennomganstrafikk i byene må forsøkes redusert ved å legge den utenfor bykjernene snarest mulig.

Dette kan høres ut som drastiske tiltak for mange, MEN investering i infrastruktur er faktisk noe av det mest økonomiske et samfunn kan gjøre. For hver krone som investeres får vi kr. 3,50 tilbake i form av verdiskapning og effektivitet. Bompenger motvirker derimot denne effekten.
Det må også bli slutt på å innbille seg at folk sitter frivillig og humper i kø hver dag bare fordi de elsker å kjøre bil. De sitter der fordi de ikke har andre valg, hvis ikke deres daglige transportbehov skal bli betydelig forlenget.

Vårt samfunn er bygget opp rundt bilkjøring og bilen kommer til å være vårt viktigste fremkomstmiddel i mange tiår fremover, til tross for hva enkelte "grønne" drømmer om av utopiske fremtidsvisjoner uten bærekraft.

Johan M. Nome
Bilistenes Aksjonsgruppe
Folkeavstemning om bompenger
Ja til bilen i Tønsberg m.m.

Signeres av: Alle som er offer for unødvendig, usosial og kynisk bompengeinnkreving.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Nei til bompenger - Ja til Samferdselspartiet på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Trond Kristiansen
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende
Klikk her

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2018
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin