Beta
Lik oss på Facebook

Ny vei Sletttebrekka-Hetlevik


Til: Askøy Kommune og Hordaland Fylkeskommune

Veiprosjektet Slettebrekka-Hetlevik

Hordaland fylkeskommune har nå lagt fram forslag til utbyggingsrekkefølge av de sju gjenstående
delprosjektene i Askøypakken i samråd med Statens vegvesen. Kriteriene for forslaget er blant
annet planstatus, trafikkmengde, nytte for myke trafikanter og busstrafikk, samt trafikksikkerhet
og framkommelighet.

BT kåret i 2011 veien til den mest trafikkfarlige i Hordaland. Veien ble påbegynt i 1926 og stod ferdig i 1937. Ingen utbedring er gjort siden den ble bygget. Daglig kjører over 3000 biler på veien. Til sammenligning har E16 gjennom Lærdalstunnelen rundt halvparten så mye trafikk.

Det finnes bekymringsmeldinger på veien ved Follese skole helt tilbake fra 1979. I 38 år har det offentlige visst at veien mellom Strusshamn og Hetlevik er en farlig skolevei.

Vi har flere ganger opplevd at mindre kollisjoner stenger veien i flere timer. Dersom en situasjon skulle oppstå, har ikke nødetatene noen mulighet til omkjøring.

Deler av veien er bekreftet bygget på skrått fjell. Steinmassene støttes opp av jernbolter som har
blitt utsatt for elementene i 80 år. Ingen vet tilstanden til boltene i dag. Bekymrede bilister kjører strekningen hver dag med frykt for at veien skal rase ut i sjøen.

Hvis ny vei til Hetlevik blir bygd vil estimert 75-80% av trafikken på den farligste delen av skoleveiene til Follese og Hetlevik skole forsvinne.

Vi må sørge for at den farligste veistrekningen i Hordaland havner øverst på prioriteringslisten over veiprosjekter i Askøypakken!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Ny vei Sletttebrekka-Hetlevik på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Monica Johansen
Område
Hordaland

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende
Klikk her

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2018
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin