Beta
Lik oss på Facebook

Behald legekontoret i Ålvik


Til: Heradsstyret i Kvam Herad

Ålvik har i dag ope legekontor 3 dagar i veka. Når noverande lege vert pensjonist vil Kvam Herad legge ned legekontoret i Ålvik.

Nedlegging av legekontoret vil i følge Kvam Herad spara heradet for pengar, men vil det eigentleg verta ei innsparing for samfunnet totalt?
Det vil verta auka utgifter til transport og tidsbruk for å koma seg til lege meir sentralt i heradet.
Borna må ha fri frå skule og folk i arbeid må ta fri fleire timar for å fylga borna sine til lege. Dersom dei arbeider i Øystese eller Norheimsund går det fort ein halv arbeidsdag.

Eldre folk og dei utan eigen bil må bruka drosje sidan kollektivtilbodet ikkje er det beste.
Det er òg sagt at pensjonistane i Ålvik bur heima lenger pga god oppfylging av lokal lege.

Noko som òg er viktig er å oppretthalda dei grunnleggande tenestane for born, eldre og andre som gjer det attraktivt å bu i alle bygdene i heradet vårt.
Me ynskjer tilflyttarar og må ha noko å tilby dei sånn at dei velgjer oss. Dette gjeld alle bygdene i Kvam, ikkje berre Ålvik.

I november skal saka igjen opp i heradsstyret. Hjelp oss å visa politikarane i Kvam Herad at me vil kjempa for legekontoret vårt.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

05.12.2017

Kampanjen er no skriven ut og vert levert til heradsstyret i Kvam.

Kommentarer

Del Behald legekontoret i Ålvik på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende
Klikk her

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2018
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin