Beta
Lik oss på Facebook

SI NEI ! Kampanje mot " ulovligheter" i ESIGARETT miljøet.

SI NEI ! Kampanje mot " ulovligheter" i ESIGARETT miljøet.


Til: næringsmiddeltilsynet -helsedirektoratet-Bent høie

Til: næringsmiddeltilsynet -helsedirektoratet-Bent høie

Innledning:

"E-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin er derfor forbudt å produsere, innføre og omsette i Norge. Det er også forbudt å omsette hjemmelaget e-juice uten nikotin."

Jeg som tidligere hadde flere lungebetennelser i året, luftveisinfeksjoner og andre røykerelaterte problemer, har jeg nå fått et mye bedre liv-
I en alder av 58 år, og takke være esigaretten, er jeg pr idag nesten hundre prosent frisk, og blitt en svært oppegående mann. Mine venner forteller jeg ikke er til å kjenne igjen. Jeg vil samtidig gi alle meddamperene ros, og takker for all støtte.

Norsk dampselskap forbrukergruppe, der var det engang hyggelig å være. Så en stor takk til det som engang var, selv om jeg fortsatt er medlem i Norsk dampselskap forbrukergruppe.
Det er svært trist å måtte ta dette steget, men jeg orker lengre ikke sitte se på «ulovlighetene» Dette miljøet har en «svart bakside», og noen må ta tak dette nå!
Nettop derfor er det nå viktig å synliggjøre fakta, og slik det er nå, kan vi ikke ha det !
Etter å ha sett i ca 4 år hva som foregår i Norsk dampselskap forbrukergruppe på facebook, må det settes en stopper for dette, da dette ødelegger dampesaken. Forutsettningen for at Norsk Dampselskap skal være dampernes kanal til nødvendige tilsyn , må Norsk dampselskap sette ned foten til allmentkjente ulovligheter blant noen medlemmer i foreningens facebookgrupper, og uten tvil, holde seg selv på riktig side av norsk lov. Beskrivelsen om miljøet, grupper, produksjonen av denne dampvæsken er allment kjent.

Siste tidens uroligheter i dampemiljøet, på dampegrupper (facebook) har det dukket opp endel fakta , der det faktisk bevises det foregår ulovlig produksjon og salg av nikotinholdig væske. Det foregår ulovlig produksjon av denne nikotinholdige væsken i store mengder innad i dampmiljøet.

Det er også "noen" nettbutikker og fysiske butikker for esigaretter i norge, som bidrar med niktotin under disk. "Ryktene" forteller også de aktuelle butikkene, også selger ren nikotin til hjemmeprodusentene , dette fordi som privatperson , ville denne inførselen blitt lagt merke til, og dermed stoppet i tollen. Men det er også nettbutikker/fysiske butikker som prøver drive etter norsk lov, og for disse er det svært vanskelig å konkurere med "et svart marked "

Det er bevist at penger er "donert" til Norsk dampselskap , der vedkommende er en stor aktør i dette ulovlige markedet (storprodusent), og dermed har vedkommende kjøpt seg et "vern " hos norges største forening for dampere Norsk dampselskap.
Det er ikke ukjent for Norsk dampselskap at disse pengene "kan" stamme fra et svartemarked.

De største produsentene av denne ulovlige dampvæsken fremstiller dette på hjemmebasis. Det kan være produsert på kjøkkenet, kjelleren, eller i garasjen ! Salg og reklame foregår i facebook lukkede grupper, i åpne grupper. Flere har opprettet egne "varemerker" , og gir gjerne facebook salgsgruppen sin navn likt varemerket. Det er "lukkede" grupper. Andre kjellerprodusenter har også levert til fysiske dampbutikker, og med cash betaling. Alt for å skjule salget!

Det å gamble med andre menneskers liv er livsfarlig. Ingen av disse produsentene oppfyller mattilsynets krav om utsyr, produksjonslokaler.
De aller fleste vet vel ikke hva mattilsynet er, og dets krav. Her selges det produkter som er ulovlig produsert med ulovlige råstoffer. Inntektene blir da "svartepenger". Det utveksles penger gjerne via paypal, som under valget "gaver" eller familie, venner. Dette for å unngå paypal`s kontrollsystem. Eller kontantoppgjør, vipps , bankoverføringer ! Flere av disse produsentene er uføretrygdede, pensjonister og noen jobber ved siden av.
Prisene varier fra kr 30 til kr 50 pr 10 ml nikotinholdig væske. Svartemarkedet tilbyr den mengden som etterspørres. Her er det snakk om flere hundretusen kroner for de minste ulovlige produsentene, den største har vel hatt en inntekt som tilsier rundt 1,5 million.

Det er også viktig i denne sammenhengen at vi ikke kaller Norsk dampselskap for produsenten av disse stoffene. Det er foreningen ikke. Men foreningens "ikke" heldige samenheng, dens forhold mellom produsenter og forening som her legges vekt på i oppropet. Med sine 13400 medlemmer og overmakt, burde Norsk dampselskap lett slått ned på ulovlighetene. Uten da å virke som et politi. Kameratskapet mellom disse partene kommer uheldig ut, og er!

Det er også skremmende er at disse aktørene , produsentene av denne dampvæsken sitter som medlemer og er aktive bidragsytere i den største gruppen som skal bidra utad. At de i det hele tatt kan være medlemmer er ikke lett å forstå.

Med sine snart 13400 medlemmer, er det ikke tvil om at Norsk dampselskap forbrukergruppe og facebookgrupper har en stor reklameverdi for norske dampbutikker. Noen norske dampbutikker kan det reklameres for, eller nevnes, mens andre kan det ikke snakkes om. Bestikelser er også nevnt ved at administratorer i Norsk dampselskap facebookgruppe får store prosenter i avslag på vare fra en dampebutikk, eller en fordel, eller bli satt på gruppens liste over Norske forhandlere. Ikke alle får være med der!

Jeg vil med dette før det går riktig galt med dampesaken spørre dere ! Er det virkelig slik vi skal ha det ? Nå har vi herved mulighet for å skape en endring, en forskjell og en sunn, positiv holdning i samsvar med norsk lov. Ikke slik som det fremstår idag.

Jeg er redd for å få et "farlig" produkt som følge av nikotinholdig dampvæske produsert på hjemmebasis!

Jeg vil at butikker som driver lovlig skal bestå, og være der for ossi fremtiden!

Jeg er for en endring og holdning i Norsk dampselskaps forbrukergruppe !

Jeg synes det er på tide at stat, helsedirektoratet, og næringsmiddeltilsynet, tobaksdirektoratet tar seg en kikk får å få innsyn i hva som foregår !

Jeg sier "NEI" til Norsk dampselskap som "talsmann" for norske dampere.

Lovverket :
E-sigaretter med nikotin er forbudt å selge i Norge. Elektroniske sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense, men omfattes av reklame- og oppstillingsforbud.

E-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin er derfor forbudt å produsere, innføre og omsette i Norge.

KILDE:
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/e-sigaretter-elektroniske-sigaretter-og-regelverk#forbud-mot-produksjon,-import-og-omsetning-av-e-sigaretter-med-nikotin

Signeres av: esigarettbrukere, politiet, regjeringen, skatteetaten,


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

4 dager siden

Et agressivt selskap- Fra dagbladet

https://www.dagbladet.no/kultur/aggressivt-damp-selskap/60155720

1 uke siden

En gledelig nyhet !
Nytt av 11.10.2017- er at Høring er opprettet av regjeringen." Ulovlig handel med tobakk". Det har muligens hjulpet å sende mail.

Linken er her, send ditt høringssvar!
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---ulovlig-handel-med-tobakk/id2574970/

1 uke siden

Til :
Kampanjen er en kopi av mail sendt til :
Bent Høie
Mattilsynet
Helsedirektoratet

Jeg ber dere følge opp dette anonyme tipset, før det skjer et dødsfall rundt esigaretter. Ønsker være anonym til dette tipset.!!!!
-Privatpersonene nevnt i mail, er de aller største hjemmeprodusentene.
-Butikker er nevnt i mail. Bør følges opp

1 uke siden

Innlegget finnes også her :
https://www.opprop.net/si_nei__kampanje_mot_esigarettmiljoet_og_dens_ukjente_bakside

Kommentarer

Del SI NEI ! Kampanje mot " ulovligheter" i ESIGARETT miljøet. på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook




Opprettet av
Jarle B.
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på Facebook



Nyeste underskriftskampanjer



Siste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2017
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin