Beta
Lik oss på Facebook

Protest mot Asylmottak på Raumyr!


Til: Beboere i Kongsberg og andre som støtter oss

Protest mot Asylmottak på Raumyr – Kongsberg!

Vi setter i gang en underskriftskampanje for å samle støtte mot en omregulering av et område (Edvardsløkka) for opprettelse av et permanent asylmottak midt inne i et stort boligområde.

UDI ønsker igjen å ta i bruk den gamle høgskolen på Raumyr til asylmottak.

Vi har også satt i gang en kronerulling til inntekt for å kopiere opp og formidle hva lokalavisa Laagendalsposten (Lp) ikke formidler til innbyggerne sine.
Denne informasjonen vil bli forsøkt formidlet til alle husstander i Kongsberg Kommune.

Kontonummer for innsamling av penger: Kontonummer: 2480. 16. 95392

Initiativet for å omregulere Edvardsløkka (Høgskolebygget og området rundt) kommer fra Kongsberg Kommune, Kongsberg Tomteselskap og Statsbygg (grunneier og eier av den gamle høgskolen) i fellesskap.

Bakgrunnen for dette er at UDI i mai 2017 rettet en henvendelse til Kongsberg Kommune for å få omregulert området Edvardsløkka, for igjen, å benytte den gamle høgskolen til asylmottak.

Denne gangen er det snakk om inntil 750 asylsøkere/flyktninger/immigranter fordelt på 200 faste plasser, 300 stykkprisplasser og 250 beredskapsplasser.

UDI har tidligere uttalt et ønske om å bruke bygningene i 10-15 år til permanent drift. Statsbygg uttaler at de «ønsker å bruke eiendommen til mottak også i et langsiktig perspektiv»……Hva nå det vil si……?

Bare et fåtall av naboer og berørte i Raumyr-området -og ingen for øvrig i Kongsberg, er informert om dette.

Lp har kun omtalt deler av disse nyhetene som en pluss-sak (betalingsartikkel).

Laagendalsposten (Lp) har ikke omtalt initiativet til omreguleringen, bortsett fra den plussartikkelen (betalingsartikkelen) som vi la ut på Facebookgruppa «Nei til 1.000 flyktninger på Raumyr».

Lp har for øvrig sendt undertegnede en faktura på 3.000 kroner for angivelig «brudd på Åndsverkloven» å ha videreformidlet denne artikkelen i sin helhet. Opplysninger vi mener er av allmenn stor interesse og ikke skal publiseres som en betalingsartikkel.

Fylkesmannen har tidligere overkjørt naboer og mange beboere i området ved opprettelse av Raumyr Asylmottak i 2015.

Vi protesterte den gangen (fakkeltog) mot et asylmottak på Raumyr og hadde Kongsberg Kommune bak oss ved å begrense mottaket til maks 300 plasser og maks 2 års drift.

Mottaket ble lagt ned våren 2017 med begrunnelsen lavere asyltilstrømming til Norge.

Etter dette har UDI også lagt ned flere andre asylmottak i Norge.

Nå ønsker UDI å gjenopprette mottaket på Raumyr, som følge av det vi mener innebærer «stordriftsfordeler», for å spare penger.

Statsbygg har allerede investert et titalls millioner på ombygging tilpasset mottaksdrift på Raumyr i 2015/16 og står som eier av bygningene og området rundt.

Denne gangen er det fra vår egen kommune vi føler oss overkjørt.

Via enkelte lokalpolitikere har vi fått høre at de heller ikke har fått innsikt i det planarbeidet (omregulering) som Kongsberg Kommune, Statsbygg og Kongsberg Tomteselskap nå har igangsatt i fellesskap: «Plan 461R – Raumyr – Edvardsløkka».

Vi føler at Laagendalsposten (Lp) ikke er på vår side når det gjelder å dele UDI sine planer med alle sine innbyggere.
Det samme gjelder Lp sin manglende vilje/evne til å opptre objektivt og dele alvorlige hendelser, som vi naboer har advart om ville kunne komme til å skje og som faktisk har skjedd, men ikke omtalt.

Vi som står bak Facebookgruppa «Nei til 1.000 flyktninger på Raumyr» håper nå på stor velvilje og organiserer nå en kronerulling.

Pengene vi samler blir brukt for å kunne informere alle innbyggere i Kongsberg hva som faktisk skjer i denne byen over hodene på innbyggerne, og da særlig naboer og de som bor på Raumyr.

Kontonummer for å samle inn penger til trykking og formidling 2480.16.95392.

Alle som støtter oss bidrar anonymt både når det gjelder pengegaver og underskrifter.

På vegne av berørte og motstandere av et permanent asylmottak på Raumyr

Geir Lundheim


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Protest mot Asylmottak på Raumyr! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Geir Lundheim
Kategori
Andre
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2017
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin