Beta
Lik oss på Facebook

Nei til Containerhavn i Kongsgård / Vige

Nei til Containerhavn i Kongsgård / Vige


Til: Alle beboere rundt Topdalsfjorden


Vi er naboer rundt Topdalsfjorden, og vårt mål er at politikerne i Kristiansand ikke vedtar å bygge containerhavn i Kongsgård-Vige i Kristiansand.
Vi frykter alvorlige helserelaterte problem med hensyn til luft/lys- og støyforhold for beboerne i nærområder til havna og Topdalsfjorden. I tillegg frykter vi rasering av naturområdene rundt, som Ringknuten og Ringåsen, samt alle strender og friluftsområder langs fjorden. Redusert boligverdi kan være en annen bieffekt. Vi ønsker istedet at politikerne vedtar en funksjonsdeling av havneaktivitetene gjennom et godt samarbeid med Mandal og Eydehavn. På den måten vil arealbehovet reduseres så mye at man vil kunne finne nok areal til containerhavn på Hampa / KMV-tomta, med billig fyllmasse frigjort fra nye Gartnerløkka krysset. Vi ønsker også å skåne byens nærområder fra unødvendig trafikk og heller få mer containere bort fra vei og over på jernbane. Ja til bedre byutvikling - nei til containerhavn i Kongsgård / Vige!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

2 dager siden

Les mer på vår hjemmeside:
www.neitilcontainerhavn.no

Ca. 2 mnd. siden

Gøteborg har fått en helt ny havn. Bygd opp langt borte fra beboelse og sentrum. Ferjene går helt inn i sentrum, men all gods (Container, ro-ro, tank...) er lokalisert utenfor byen.
Hva politikerene tenker på når de vil presse alle de båtene inn i en fjord?
Bystyret burde tatt en tur til Gøteborg for å lære litt.
Gøteborg havn skriver: "Göteborgs Hamn är starkt förknippad med tågtrafiken. De senaste åren har vi byggt upp ett effektivt system med dagliga tågpendlar - Railport Scandinavia."

Ca. 2 mnd. siden

Kristiansand Fritidsfiskerlag vet hvor ødeleggende dette vil bli for Topdalsfjorden som fiske- og rekreasjonsområde. Fjorden er av forskere i Flødevigen påvist som nasjonalt viktig oppvekstområde for kysttorsk.

21.06.2017

Småbåttrafikken fra de mange småbåthavnene i fjorden vil få det svært trangt ved inn- og utseiling av fjorden når de skal konkurrere om plassen med svære containerskip, og særlig seilbåtene vil få problemer med å krysse. I tillegg frykter vi forurensing av spillvann fra båter i opplag, og bunnsmøring fra skipene som slippes ut i den sårbare terskelfjorden, og fare for oljesøl på strendene... Hamresanden er viden kjent. La oss få beholde naturen ved fjorden uten å klusse dette til!

Kommentarer

Kommentarer stengt.
Del Nei til Containerhavn i Kongsgård / Vige på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Område
Vest-Agder

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2017
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin