Beta
Lik oss på Facebook

Nei til Containerhavn i Kongsgård / Vige

Nei til Containerhavn i Kongsgård / Vige


Til: Alle beboere rundt Topdalsfjorden


Vi er naboer rundt Topdalsfjorden, og vårt mål er at politikerne i Kristiansand ikke vedtar å bygge containerhavn i Kongsgård-Vige i Kristiansand.
Vi frykter alvorlige helserelaterte problem med hensyn til luft/lys- og støyforhold for beboerne i nærområder til havna og Topdalsfjorden. I tillegg frykter vi rasering av naturområdene rundt, som Ringknuten og Ringåsen, samt alle strender og friluftsområder langs fjorden. Redusert boligverdi kan være en annen bieffekt. Vi ønsker istedet at politikerne vedtar en funksjonsdeling av havneaktivitetene gjennom et godt samarbeid med Mandal og Eydehavn. På den måten vil arealbehovet reduseres så mye at man vil kunne finne nok areal til containerhavn på Hampa / KMV-tomta, med billig fyllmasse frigjort fra nye Gartnerløkka krysset. Vi ønsker også å skåne byens nærområder fra unødvendig trafikk og heller få mer containere bort fra vei og over på jernbane. Ja til bedre byutvikling - nei til containerhavn i Kongsgård / Vige!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

2 dager siden

Vi ønsker en grundig utredning av mulighet for containerhavn på KMV tomta med lagring av containere på Langemyr. Her ligger jernbanesporet klart.
Vi ønsker en utredning om et regionalt samarbeid med ny havn i Strømsvika i Mandal.
Det må foreligge et fullstendig regnestykke for hva flyttingen vil koste. Dette regnestykke må inneholde etablering av jernbanetilknytning til havnen.

2 dager siden

Alle planer og krav for hva havnen skal inneholde og hvilke behov havnene har i fremtiden må frem. Kystverket har bla. krav om kapasitet til flere oljerigger med kontinuerlig drift (24/7 og 365 dager), at planbestemmelsene om støy utgår, at det avsettes areal til våtbulk (LNG – flytende gass) og drivstoff (diesel etc.), samt mulighet for å etablere annen næringsvirksomhet som bruker sjøtransport. I tillegg krever Kystverket ytterligere innsnevring av friluftsområdet i sjøen utenfor Søm for å få

2 dager siden

Mange beboere, skoler og barnehager i området bruker Ringknuden og Ringåsen som turområde. I Kristiansand kommunes planer for boligutbygging planlegges det 1.200 boenheter på Marviksletta. En Container- og industrihavn vil fortrenge alle som ønsker å bruke fjorden til bading, fiske, kajakk, seiling og båtturer. Kystverket ønsker å fjerne det meste av Topdalsfjorden ved Kongsgårdbukten/Vige som friluftsområde i sjø og gjøre det om til fareled. Dette betyr sterk begrensning av aktiviteter i fjorde

21.09.2017

Les mer på vår hjemmeside:
www.neitilcontainerhavn.no

28.06.2017

Gøteborg har fått en helt ny havn. Bygd opp langt borte fra beboelse og sentrum. Ferjene går helt inn i sentrum, men all gods (Container, ro-ro, tank...) er lokalisert utenfor byen.
Hva politikerene tenker på når de vil presse alle de båtene inn i en fjord?
Bystyret burde tatt en tur til Gøteborg for å lære litt.
Gøteborg havn skriver: "Göteborgs Hamn är starkt förknippad med tågtrafiken. De senaste åren har vi byggt upp ett effektivt system med dagliga tågpendlar - Railport Scandinavia."

27.06.2017

Kristiansand Fritidsfiskerlag vet hvor ødeleggende dette vil bli for Topdalsfjorden som fiske- og rekreasjonsområde. Fjorden er av forskere i Flødevigen påvist som nasjonalt viktig oppvekstområde for kysttorsk.

Kommentarer

Kommentarer stengt.
Del Nei til Containerhavn i Kongsgård / Vige på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Område
Vest-Agder

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende
Klikk her

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2018
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin