Beta
Lik oss på Facebook

Nei til Containerhavn i Kongsgård / Vige

Nei til Containerhavn i Kongsgård / Vige


Til: Alle beboere rundt Topdalsfjorden


Vi er naboer rundt Topdalsfjorden, og vårt mål er at politikerne i Kristiansand ikke vedtar å bygge containerhavn i Kongsgård-Vige i Kristiansand.
Vi frykter alvorlige helserelaterte problem med hensyn til luft/lys- og støyforhold for beboerne i nærområder til havna og Topdalsfjorden. I tillegg frykter vi rasering av naturområdene rundt, som Ringknuten og Ringåsen, samt alle strender og friluftsområder langs fjorden. Redusert boligverdi kan være en annen bieffekt. Vi ønsker istedet at politikerne vedtar en funksjonsdeling av havneaktivitetene gjennom et godt samarbeid med Mandal og Eydehavn. På den måten vil arealbehovet reduseres så mye at man vil kunne finne nok areal til containerhavn på Hampa / KMV-tomta, med billig fyllmasse frigjort fra nye Gartnerløkka krysset. Vi ønsker også å skåne byens nærområder fra unødvendig trafikk og heller få mer containere bort fra vei og over på jernbane. Ja til bedre byutvikling - nei til containerhavn i Kongsgård / Vige!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

3 dager siden

Hovedpoenget med denne underskriftsaksjonen er at det IKKE skal etableres en containerterminal på Kongsgård/Vige. Vi er partipolitisk nøytralt og søker støtte for våre synspunkter i alle partier. Vi skal være PROAKTIVE og være premissleverandør – prøve å fremme innovative tanker/løsningsforslag. Til forskjell fra flesteparten av de folkevalgte som frykter partipisken mer enn sannheten.

3 dager siden

Småbåttrafikken fra de mange småbåthavnene i fjorden vil få det svært trangt ved inn- og utseiling av fjorden når de skal konkurrere om plassen med svære containerskip, og særlig seilbåtene vil få problemer med å krysse. I tillegg frykter vi forurensing av spillvann fra båter i opplag, og bunnsmøring fra skipene som slippes ut i den sårbare terskelfjorden, og fare for oljesøl på strendene... Hamresanden er viden kjent. La oss få beholde naturen ved fjorden uten å klusse dette til!

4 dager siden

Vi håper at alle deler denne underskriftsaksjonen på siden sin, og i Messenger, på e-post, i meldinger og over alt hvor linken kan deles. Det er viktig at alle som vil bevare kystnaturen vår får anledning til å støtte denne kampen for å bevare Topdalsfjorden, og ikke bare vi som bor ved fjorden.

Kommentarer

Del Nei til Containerhavn i Kongsgård / Vige på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Område
Vest-Agder

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2017
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin