Beta
Lik oss på Facebook

Stopp jakta på utsatte stokkender!

Stopp jakta på utsatte stokkender!


Til: Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet ga i fjor tillatelser til utsetting av stokkender fra oppdrett. Endene settes ut i utmarka for at jegere skal drive jakt og jakttrening på dem. Norge har ikke tradisjon med storskala utsetting av stokkand for næringsformål. Slik vil vi ha det fremover også.

I fjor ble det satt ut tusenvis av stokkender på Østlandet. Løvenskiold Fossum fikk tillatelse til å sette ut 6000 fugler i Telemark i 2016. I år har bedriften søkt Miljødirektoratet om å få importere 10.000 stokkender! Andre bedrifter søker også om utsetting.

En slik praksis utgjør en fare for den ville bestanden av stokkand.

- Utsetting av fugler for å skyte dem representerer et radikalt brudd med norsk jakttradisjon og viltpleie. Jakt må baseres på naturens overskudd - ikke utsetting av fugler brukt som skyteskive. Jakt er ikke lek, og norsk natur skal ikke manipuleres på denne måten!

- Utsettingen av stokkender utgjør en stor fare for våre ville stokkender. Utsetting av fugler fra oppdrett vil kunne gi innblanding av genetisk materiale i de naturlige bestandene av stokkand. - Dette vil forstyrre den naturlige genetiske variasjonen. Ved oppdrett vil det alltid være en risiko for genetiske endringer som gir tamfuglene endrede egenskaper, sammenlignet med ville artsfrender. Ulike mekanismer fører til genetiske forandringer som bl.a. tap av genetisk variasjon grunnet et begrenset antall individer i oppdrettsbestanden, krysning mellom nært beslektede individer og menneskeskapte seleksjonsregimer.

- Genetisk innblanding fra oppdretts-stokkender påvirker eggproduksjon, fertilitet og vekstrate på våre ville stokkender. Undersøkelser i utlandet viser endringer i hekketidspunkt for oppdrettsfugler, kortere levetid og at de trekker kortere enn individer fra ville bestander. Også utseende forandres, som nebbstruktur.

- Utsettingen øker også muligheten for økt hybridisering med andre arter, sykdomsspredning og påvirkning på naturmiljøet.

Vi ber om at denne praksisen avvikles, og at norsk myndigheter ikke gir flere tillatelser til import og utsetting av stokkender fra oppdrett.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Stopp jakta på utsatte stokkender! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2017
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin