Beta
Lik oss på Facebook

Omlegging Fv504 ved Svanekil Gård på Hvaler


Til: Gående, syklende og kjørende gjennom gårdstunet

Svanekil Gård har de siste 50 årene kjempet for å få lagt om Fv504 Botneveien gjennom gårdstunet på Svanekil og Svankil.

Vegen er smal, bratt og lite trafikksikker. I tillegg er den i konflikt med framtidige planer for utvikling av videre gårdsdrift og næring på Svanekil Gård.

Vi håper med dette at mange i lokalsamfunnet, samt feriegjester på Hvaler kan være med å signere denne kampanjen.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

3 uker siden

Et tverrpolitisk flertall i Hvaler kommune (FrP, AP og Høyre) har nå jobbet fram en KU for flytting av vegtrasen slik som ønsket, med en positiv konklusjon mht. kommuneplanens arealdel. En milepæl i arbeidet med flytting av vegen synes og snart være på plass. Møtet i Fylkes trafikksikkerhetsutvalg er neste viktige hendelse, der det forhåpentligvis kommer mer signaler mht. prioritering av gårdstun, finansiering og fremdrift mht. prosjektet.

Ca. 1 mnd. siden

Fredrikstad blad ved den dyktige journalisten Elisabeth Skovly har nok engang satt fokus på saken idag med en artikkel i Fredrikstad blad papirutgaven og på nettavisen. https://www.f-b.no/nyheter/trafikk/gardstun/pa-to-uker-har-to-busser-og-en-bil-med-henger-havnet-i-grofta-pa-denne-skoleveien/s/5-59-999683

Ca. 1 mnd. siden

Saken skal til behandling prioritering i februar i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Utvalget består av Østfold fylkeskommunes samferdselskomite, Statens vegvesen, Trygg trafikk og politiet.

https://www.ostfoldfk.no/samferdsel/fylkesvei/trafikksikkerhet/fylkets-trafikksikkerhetsutvalg-ftu.4969.aspx

17.09.2017

Kommuneplanens arealdel skal opp til 1.gangsbehandling i kommunestyret 19.oktober. Fortsett og lik, del og skriv under, så vi blir hørt under høringen !

12.07.2017

Fredrikstad Blad ved en dyktig journalist med navn Elisabeth Skovly var idag i kontakt med oss, dette resulterte i en avisartikkel både i papirutgaven og på nett https://www.f-b.no/nyheter/nyheter/hvaler/har-fylkesveien-pa-trappa-veien-egner-seg-best-til-hest-og-kjerre/s/5-59-809817

25.05.2017

Kommuneplanens arealdel er nå på høring, med frist for innspill, merknader og tilbakemeldinger innen 21.08.2017. Selv om administrasjonen er negativt innstilt i konsekvensutredningen tok AP opp saken på kommunestyremøte den 11.mai, her oppfattet vi at det var bred politisk enighet om å jobbe for å få omlagt vegen. Fortsett å lik, del og skriv under underskriftskampanjen.

23.04.2017

Omlegging av veg: Administrasjon i Hvaler kommune er negative til vegomlegging. Vi får håpe de folkevalgte ser saken annerledes. Saken skal videre til behandling i Utvalget for samfunnsutvikling (26.april), Formannskapet (27.april) og Kommunestyret (11.mai). I tillegg arbeides det fortsatt med å få spikret en befaring med samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune. Fortsett å skriv under på underskriftskampanjen, vi gir oss ikke så lett ;):)

05.04.2017

Da har vi fått signaler på at samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune kommer på befaring i slutten av april. Vi håper fortsatt på at mange flere vil signere denne kampanjen for å få ballen til å rulle videre. Lik, del og ikke minst signer ! :)

Kommentarer

Del Omlegging Fv504 ved Svanekil Gård på Hvaler på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Område
Østfold

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende
Klikk her

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2018
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin