Beta
Lik oss på Facebook

Samtlige medverkande til kriminalitet i                                         barnevernsaker skal holdast pe

Samtlige medverkande til kriminalitet i barnevernsaker skal holdast pe


Til: Regjeringen

Det skal ikkje snakkast nedlatande til foreldre eller andre som er med foreldre på møter, dette må få konsekvenser då BVtj. eller andre hjelpeinstanser skal hjelpa foreldra, born og familier opp og fram og ikkje trykka ned.
I dag førekomme det ingen form for konsekvensar for ansatte i kommunen og andre medverkande som opptrer ulovleg i barnevernsaker.
Ansatte ved ein kommune kan gjer og har gjort akkurat som dei vil og bryt kor mange lovar dei vil og ingenting verte gjort om nokon bryter lova. Dette gjelder også andre som er medverkande når barn verte tekne frå foreldra sine ULOVLEG!
per i dag kan kommunane få mulkt, men det er ikkje nok viss me skal få bukt med problemet. Dei må stillast personleg ansvarlege.
Vedkommande som sjølv sitter under ed må ta ansvar for at det som verte sakt er sant.
Dette er eit svært alvorleg problem når dei som er ansvarlege for alvorlege lovbråt slepp unna då dette til sjuande sist går ut øve dei svakaste nemleg UNGANE.
Med kriminalitet meinar me bl.anna :
? Bevisforspillelser * I rettesalen/nemd :
? dokumentforfalsking Le eller gjera narr av den andre part og vitner
? Løgn under ed Forsøke å distrahera den andre part og vitner
? trugsel Sove i retten
? mobbing og trakkassering av barn, foreldre
Svært mange born har blitt frårevne foreldre, slekt, besteforeldre, vener osv. på grunn av desse lovbrota og ingen stilles til ansvar!
Det finst parirer, dokumenter, bileter og film som kan dokumentera lovbrot begått av både barnevern, sakyndige, dommarar, vitner etc. men, blir totalt oversett og verken ordførarar, rådmenn, fylkesmann, regjering tar ansvar for at det får personlege konsekvenser for grove lovbrot som er med å frårøva ungar barndommen, familieliv og øydelegga skulegangen.
Foreldre og privat part som forsøkjer å gå vidare med lovbrot verte overkjørt og behandla som kasteball i eit system der ingen visar ein gång interesse av å snakka med dei.
Å ikkje ta ansvar for at dei som har begått desse lovbråta tar sin del av ansvaret er eit lika stort lovbråt i seg sjølv som dei pungtene over. Det er også grove brudd på menneskerettane, visar spesielt til EMK artikkel 8.
Born verte sjuke psykisk og tyr til sjølvskading og anna fordi sakn etter det livet dei kjende blir så stort at dei ikkje taklar det. Alt dette (og meir til) fordi ingen blir stlillt til ansvar!.

Signeres av: Alle som støtter kampanjen


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Samtlige medverkande til kriminalitet i                                         barnevernsaker skal holdast pe på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Elin Fjermestad
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2017
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin