Beta
Lik oss på Facebook

Vi som vil beholde Skarnes videregående skole


Til: Fylkestinget i Hedmark

"Regnestykker viser at fylkeskommunen vil tape 56 millioner kroner på å legge ned Skarnes videregående skole, fordi investeringsbehovet i en ny sentrumsskole vil være stort, skriver kommunen i sin høringsuttalelse."
- Glåmdalen, 08.februar 2017.

Som et ledd i innsparingsprosessen for Hedmark fylkeskommune, har Fylkesrådet foreslått å flytte studietilbudene fra Skarnes videregående skole til Kongsvinger med virkning fra 2020.

Ett av fylkesrådets to alternativer innebærer ikke bare nedleggelse av skolen og flytting av elever til Kongsvinger, men også at frisørlinja og musikklinja ikke videreføres. Elever som ønsker seg inn på disse fagene henvises til skoler nordover i fylket eller innover mot Oslo og til en tilværelse som borteboere.

Forslaget begrunnes med reduserte overføringer til fylkeskommunen og påfølgende behov for å redusere utgifter. Derfor er det oppsiktsvekkende at fylkesrådet har valgt å legge til side en kostbar analyse av fylkets videregående skoler. I utredningen, utført av Norconsult, var konklusjonen klar: Skolen på Skarnes bør opprettholdes.

Dette støttes av samfunnsøkonomer i Vista Analyse, som har funnet store mangler ved de økonomiske argumentene i fylkesrådets forslag. De konkluderer med at en flytting av elever til Kongsvinger, og en påkrevet større utbygging der, trolig vil gi et negativt økonomisk resultat for fylkeskommunen sett over en 20-årsperiode. Vista Analyse har også funnet flere andre svakheter og mangler i fylkesrådets forslag.

Skarnes videregående skole har svært gode faglige resultater; over gjennomsnittet både i Hedmark og på landsbasis. Det må også legges stor vekt på at skolen har bidratt både til reduksjon av frafall og til heving av det tradisjonelt lave utdanningsnivået i Odalen. Næringslivet i de to kommunene etterspør også lærlinger fra linjene på Skarnes. Alle skolefaglige, pedagogiske, sosiale og lokalpolitiske argumenter taler for at skolen må bevares.

"Å bevare Skarnes videregående skole er en av de viktigste sakene for odalskommunene. Ikke bare for det framtidige tilbudet til unge i kommunene, men også for å bevare en viktig kompetansebedrift."
- Ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer


Vi ber fylkestinget avvise fylkesrådets forslag.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Vi som vil beholde Skarnes videregående skole på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Bjørn Ivar Lund
Område
Hedmark

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2017
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin