Beta
Lik oss på Facebook

Losplikt på ferjer?


Til: Norsk Sjøoffisersforbund


Siden januar 2015 har ferjer utenfor rute falt inn under den ordinære losplikten, dvs. at ferjer over 70 meter er lospliktige når de trafikkerer utenfor et samband, f. eks. ved seilas til verksted, eller mellom noen av ferjerederienes mange samband og ruteområder.

Dette kan unngås dersom skipsføreren innehar farledsbevis. Nå er det imidlertid kun et fåtall av ferjenavigatørene som har dette; samtidig har det vist seg særdeles vanskelig for de øvrige navigatørene å skaffe seg farledsbevis. Det oppleves som en sterk undergraving av navigatørenes kompetanse.
Like fullt får rederiet utfordringer med logistikk, og økte kostnader. En naturlig konsekvens er også at en liten gruppe med navigatører som har farledsbevis blir plukket ut til alle forseilinger, noe som i enda større grad umuliggjør anskaffelse av farledsbevis for øvrige navigatører.

Det er tatt initiativ fra flere i rederier og NHO Sjøfart om å få endret praksisen Kystverket har innført. Norsk Sjøoffisersforbund ønsker dessverre ikke å støtte medlemmene i denne saken.

Denne underskriftskampanjen er tillaget for å opplyse Sjøoffisersforbundet om hvilken konsekvens forskriftsendringen har medført, hvor man blir satt i bås i et utenforskap; men også stiller lengre bak i køen ved overgang til andre maritime jobber.

Vårt mål er å få Sjøoffisersforbundet til å anerkjenne vår sak, endre synspunkt, og jobbe for en endring i forskriften; eller i det minste å myke opp praksisen ved anskaffelse av farledsbevis.

Vi håper du vil vise din støtte ved å signere kampanjen.

Øystein Nilsen
Paul Ole Stenevik

Signeres av: Medlemmer av NSOF i ferjerederi


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Losplikt på ferjer? på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Øystein Nilsen
Kategori
Andre
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2017
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin