Beta
Lik oss på Facebook

Grunnlovsp@rtiet krever den uanstendige rødgrønne regjeringen avsatt.


Til: Jens og Co

De på løvebakken, Regjeringen, Nav, ppt, skoler likeså, tenk på det dere skal så altså stilles og holdes direkte ansvarlige slik er det bare, nå slåes det gjennom systemet med en sylskarp kraft enten dere liker det eller ikke, nå kommer den korrekte sannheten enten en liker det eller ikke jammen sa jeg smør på høytid at sannheten kommer ut i aller høyeste grad det er nettopp historisk. Grunnlovsp@rtiet i det gode tjeneste til ens eget, vårt kjære land og hvert enkelt menneskes beste, det er en sann ære og være en støtte for hvert enkelt menneske for våre medmennesker i aller høyeste grad. Partiet skal bygges på ekte kjærlighet, trofasthet, omsorg, ansvar, handlingskraft, norges grunnlov, folkets og landets selvstendighet, gud, fedrelandet, menneskerettighetene og sine neste i ord og gjerning, beskytte folket, konge, fedrelandet vårt, den kristne tro, vår frihet, en komplett samlet nasjon vi med, sammen er vi sterke, det handler om å stå sammen/ilag.

Jeg er en uredd person som evner å snakke (over) makta midt imot når det trengs og er tøff nok i trynet til å synge ut med klar røst når det behøves, nå skal jeg dermed vise hvor faktisk skapet skal stå, jada jeg er meget lei av dagens direktiver og når jeg mener noe så mener jeg faktisk det og ferdig diskutert. Grunnlovsp@rtiet tør der hvor andre tier, ingen skal tie men fortsatt si sannheten, man skal så absolutt lytte til barn og ungdom det er en selvfølge. Jeg vil ha et ekte varmt raust inkluderende fellesskap for hvert enkelt menneske et fellesskap for verdibasert utvikling der millarder på milliarder ikke skal kastes ut av vårt land Norge og landet vårt skal bygges på Norges ekte Grunnlov, et fellesskap traust som et fjell med norske verdier i høy fokus i aller høyeste grad.

Grunnlovsp@rtiet ser på folk som enkelt individer / enkelt menneske og ikke som grupper, partiet vil fokusere på ekte grunnverdier. Norge skal være for nordmenn. Grunnlovsp@rtiet vil ta vare på og bevare nasjonen Norge, samt vil partiet sette stopper for innvandringer. Partiet vil nettopp på det mektigste ha desidert lavere skatter og avgifter folket blir jo bombet med skatter og avgifter over hodene og slik skal vi dessverre ikke ha det i vårt land Norge.

Det er i aller høyeste grad og på det mektigste nødvendig med komplette livsstil og holdningsendringer innad hvert enkelt menneske og rusmisbrukere. likeså mobberne, det er nødvendig at det føres en rusfri livsstil og motvirke bruken av rusmidler i samfunnet, altså man skal ikke da legge ned de bahandlings tilbud for rusmisbrukerne og mobberne som faktisk fungerer i aller høyeste grad p.t. idag. Nå er det slik at slike tilbud hjelper mennesker med slike problemer derfor vil ikke Grunnlovsp@rtiet sitte apatisk å se på at staten legger ned deres tilbud. Vi må stå sammen kjempe deres kamp mot en komplett og permanent rusfri hverdag, jada jeg har en meget stor tro på rusmisbrukerne klarer å bli rusfri med god dra hjelp fra menneskeheten og institutioner. Partiet vil ta vare på de institutioner som fungerer for rusmisbrukerne p.t. idag. Jeg vil også representere deres sak, nettopp fordi jeg har en meget stor tro på at rusmisbrukerne kan bli helt permanent friske alt handler om vilje og de må være viljesterke, standhaftige som et fjell og de må ville det selv.

EU / EØS;

Grunnlovsp@rtiet vil garantert avvise EUs datalagringsdirektiv, som regjeringen vil innlemme i Norsk lover, nettopp for det er så altså; grunnlovsstridig i aller høyeste grad partiet sier Nei til datalagringsdirektivet. Høyre sier ja til direktivet fordi de mener EØS-avtalen krever det, men hallo det var da landsmoder Gro Harlem Brundtland som lurte Norge inn i EØS fra bakveien, noe som igjen karakteriseres og betegnes som landsforræderi/landssvikeri av aller høyeste grad, folket har så altså ikke samtykket til dette, da skal de så altså stilles ansvarlige og stanses i å gjennomføre sin landsforræderi/landssvikeri agenda. Høyre er nettopp blitt medskyldig og med ansvarlig i landsforræderi og landssvikeri agenda i stor stil, høyreleder Erna Solberg har så altså ingenting å gjøre i Norges statsministerstol likeså Jens Stoltenberg; AP + Høyre = SANT. Ingen av de 3 regjeringspartiene har noe i Norsk politikk å gjøre så sånn er det. Jeg vil så altså ikke akseptere eller stemme for denne totalovervåkningen og de som styrer i dybden; Bilderberger, Ut av EØS. Ut av Schjengen. Nei til EU. «EØS-avtalen er en demokratisk fiasko for Norge». EØS, Schjengen, EU, Bilderberger, de 3 regjeringspartiene en demokratisk fiasko av aller høyeste grad. Og hvor mange ganger har man hørt om at verdens lederne ikke har kommet noe lengere, de har da opptil flere ganger nevnt også dette; vi må handle nå, vi må tenke nytt.?? verdens lederne og de som styrer i dybden (Bilderberger) er en demokratisk fiasko og den største DILLBALL i Norges historie spør dere meg. Jada, jada bla bla bla, de har verken det som skal til eller evne å tenke nytt, handlingsevne har de så sagtens meg sagt ikke dessverre, vi har kommet langt og vi har nådd så mange mål, det er så absolutt mange mål som ikke er nådd og masse ubesvarte politiske spørsmål o.l. som er gjemt langt bort i en nedstøvet skuff hva med de spørsmål.?? den endelige konkluksjonen er så altså at verdens lederne har så absolutt ikke kommet noe lengere i det hele tatt, de har stått på stede hvil, alt det de evner seg til er å nedbygge landet bit for bit, man kan ikke ha noen av de 3 eldgamle utslitte oppråtne regjeringspartier i styre og stell, de kan ikke være statsdominerende partier til evig tid så sånn er det. Ingen av de 3 regjeringspartier bør fortsette i Norsk politikk på høy tid at de abdiserer/ trer til side å trekker seg fra Norsk politikk for godt de har ingenting i politikken å gjøre. Hvis man skal rette opp i all denne fiaskoen og elendigheten i Norsk politikk så bør de virkelig ta sin hatt å gå med det samme, skal man på det mektigste rette opp dette skakk kjørte landet så skal de enten de liker det eller ikke taes ved roten altså velte de 3 statsdominerende partier for hele systemet er bare en diger DILLBALL og med deres grådighet skal de jaggu meg felles. Statsminister Jens Stoltenberg og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland har skuffet stort, sannheten er så altså den at; det er bare tullinger som ville blitt med i EU, jeg taler sagtens meg sagt med stor erfaring og (OVER) makta midt imot. Moder Regjeringen er nettopp ikke som den engang var. Moder Regjeringen er slitt i to og forlengst utgått på dato, styringssettet og styringsmaktene i Norge fungerer ikke i aller høyeste grad spør dere meg, jada jeg har så rett atter engang i mine politiske kort så sånn er det. Jeg er en statsviter med ubrukte ressurser og nå har jeg valgt å bruke mine ubrukte ressurser for alt det er verdt og jeg tør der andre tier det vil si at jeg er sagtens meg tøff nok i trynet til starte en general streik så sånn er det med den saken enten en liker det eller ikke. Folket sitter å aksepterer/ og godtar så altså litt for mye her i dette landet som er mitt og ditt, alle de parter som nevnt ovenfor bedriver med sensur i stor stil og på høyt plan, hele norges maktelite og TV, media som aviser sensuerer så mangt en tale og innlegg fra folket. Sensur er direkte en undertrykkelse av tale og annen offentlig kommunikasjon i aller høyeste grad, det er brudd på menneskerettighetene. Den norske regjeringen og de 3 kjente partier gjennom mang en år, stortinget de på løvebakken, AUF, bilderbergerne, elitens hemmelige maktklubb bedriver så altså åpenbart med alvorlig og høytidlig brudd på "FOLKERETTEN" og det utøves med voldshandlinger riktig nok dere hørte så rett, det er direkte "KRENKELSE" mot det norske folket i aller høyeste grad dermed må deres politikk og maktelite avvikles. Grunnlovsp@rtiet ønsker å opprettholde vår selvstendighet uten inngrep fra noen side, jeg vil samle folket sammen til et samlet standhaftige og trauste som et fjell, folk med godvilje et traust folk, med fornuft og nasjonalfølelse og med norske verdier, et folk med omsorg for hverandre er så absolutt verdt, en hilsen til godtfolket fra meg, med lov og norske verdier skal landet bygges og det skal vi gjøre sammen som et samlet folk det nytter ha tro på det "connect to it" og jeg vil ha gode nordmenn med godt samhold og samfunnsånd i Norge trauste som et fjell et varmt Norge og samfunn ønsker jeg hjertelig velkommen av mitt hjerte og mine norske verdier, et vidunderlig samhold ønskes i vårt fedreland. Jeg sender mange varme tanker og hilsener til godtfolket traust som et fjell og av mitt hjerte og ekte norske verdier, vi lover hverandre at det verk og erfaringer som fedrene skapte skal føres videre og det skal bygges på deres "KUNNSKAP" Grunnloven er så altså på det mektigste grunnlaget for at Norge som stat eksisterer. Den er blitt endret mange ganger av nettopp de folkevalgte, de bør og skal granskes for brudd på vanskjøtsel av det Norske samfunn og Norske midler og stilles for riksrett for sine uanstendige handlinger og for landsforræderi og landssvikeri likeså for korrupsjon og det med det samme i aller høyeste grad. Den største trusselen for velferdsstaten er så altså den uanstendige rødgrønne regjeringen, mine damer og herrer sannheten er den at Velferdsstaten er truet ja av de rødgrønne derfor skal de kastes de har sparken fra min side så sånn er det.Dommerforsikringssaken;

Kontroll- og konstitusjonskommiteen skal sagtens meg sagt enten de liker det eller ikke så altså reagere i dommerforsikringssaken i aller høyeste grad, hvis de ikke er så feig og har en sterk ryggrad for å ta den jobben som de er satt til så bør de så absolutt ta hatten sin alle ihop og gå av med det samme, det er bare ferdig diskutert punktum (finito)

Totalt overvåkningssamfunn;

Vi går mot et totalt overvåkningssamfunn som igjen er verdensledernes og politikernes spill, folket har sagt nei men de lukker for ørene og gjør helt klart hva dem selv vil, de evner seg ikke til å lytte på folket men seg selv. Verdenslederne og politikere er så innsnevret trangsynte mennesker og de har det så altså meget vanskelig for å forstå og får det ikke inn med teskje at det norske folket skal så absolutt kunne ferdes ute og i det offentlige rom uten å bli overvåket og føle seg overvåket jaja hjertelig velkommen til den siste sovjetstat (kommuniststat) jeg gremmes over verdenslederne og politikerne p.t. i dag.

Barnevernet i Norge;

Barnevernet er verken på barnas og foreldrenes side, i mange tilfeller så tar de barn fra sine foreldre uten å ha en grunn for det, de bruker nettopp voldelige metoder jeg er meget bekymret for mange mødre som er så langt nede og deres tanker om å ta sitt eget liv brer seg over facebook hvem har skylda.? ja det korrekte her blir barnevernet som har skylda det er sannheten enten man liker det eller ikke. Jeg har fått med meg flere og flere gripende historier fra mødre der hvor bv har frastjålet deres barn, de historiene illustrerer den enorme kraften i en mors kjærlighet for sitt barn tenk på det, har ikke trodd at Norske myndigheter kunne være så GRÅDIGE som dette, norske myndigheter ser ikke klart de tenker null og niks på konsekvensene av det de virkelig holder på med tenk på det. Barnevernets direkte ulovlige handlinger skal stoppes og avvikles.

R/G- Regjeringen (blikket mitt er rettet mot Moder Regjeringen og hele Norges styresmakter og den onde makteliten i aller høyeste grad)

Det sitter så altså mange mennesker der ute i samfunnet som føler seg direkte snydt i aller høyeste grad fordi de har stemt på den nåværende regjering for faktisk å bevare, altså de har dessverre ikke stemt for å avskaffe velferdssamfunnet, dette er da enda et stort spark til de svakeste, vi skal sagtens meg sagt ikke ha en regjering som går inn og stjeler pengene fra pensjonister/de trygdede, førtidspensjonister, dagpenge og arbeidsavklaringspenger mottakere. Vi skal ikke fortsette med å akseptere at sosialdemokratene "GRIBBER" penger fra de svakeste i samfunnet, nå har det seg sånn at sosialdemokratene viser grådighetens ansikt og forsyner seg mer penger til seg selv og sine vel og merke, det er faktisk nummeret før jeg setter igang en generalstreik nå må sosialdemokratene forstå at grensen er nådd for lengst for hva man måtte gå rundt å akseptere her er jeg så sakelig som det går bare an å bli, de som formodning skulle si noe annet tar faktisk meget alvorlig feil bare så man vet det. Makten har gått til hode på; de i Stortinget, de på Løvebakken, Ap + Høyre og hele den rødgrønne gjengen forøvrig, det er sannheten, slik er helhetsbilde idag. Sosialdemokratene kan det med å sno seg og direkte utnytte de svakeste. De kan så altså ikke være statsdominerende partier til evig tid heller så sånn er det, og ja jeg gremmes virkelig over sosialdemokratenes holdninger nettopp fordi de har det med å angripe alle andre deres partier bør dermed avvikles saken er helt klar her og ferdig diskutert punktum. (finito) Vi trenger ikke mer avkristning av vårt land, folket i vårt land Norge trenger en ny regjering som tar folket på alvor, noe sittende regjering ikke gjør p.t. idag dessverre, den gjør snarere hva den selv vil, uten å ta hensyn til folkets vilje. Grunnlovsp@rtiet tar hensyn til folkets vilje og tar folket på alvor og det enten de rødgrønne liker det eller ikke. Den rødgrønne regjeringen og ungdomsorganisasjonen AUF- har verken fleksibilitet og har ikke nevneverdig innflytelse på samfunnet de evner seg ikke til å tenke nytt de nedbygger vårt land Norge med store stormskritt, det er sannheten m.m. Den korrupte eliten mot folket viser nettopp stor nasan sine og sitt sanne stålansikt uten empati og sympati for folket. Jeg retter sagtens meg sagt "BLIKKET" mot hele den rødgrønne gjengen og taler på det mektigste "OVER DEM" mitt i mot deres stor nasan som så altså har blitt for stor. Moder Regjeringen har så altså skadet Norges omdømme helt totalt, sannheten er den at de bedriver med bestikkelseskorrupsjon, svindel, voldsbruk når dem ikke for det akkurat som dem vil, sosialdemokratene og AUF- ungdom er maktsyke onde grådige og farlige mennesker dermed bør alle partier og Norges styresmakter som er godt kjent for det norske folket avvikles det må ryddes opp i dette landet som er mitt og ditt med det samme, det er nå og det er litt fort og det gjøres ved å avvikle Moder Regjeringen og alle kjente partier gjennom mang en år. Grunnlovsp@rtiet setter "KAMPEN" mot alvorlig korrupsjon på dagsorden. Moder Regjeringen + de 3 partier som kjent gjennom mang en år deres politikk "SVARER" så altså ikke til folkets vilje dermed må disse samtlige partier avvikles med det samme, det er ikke sunt for verken Norge eller for fremtiden at noen av disse partier fortsetter saken er etter min mening helt klar sånn er det. Jeg "KREVER" de samtlige partier som kjent gjennom mang en år "AVSATT" Vi må tenke "NYTT" og det må gjøres "NÅ" og ikke om 20 år eller mer sånn er det. Jens Stoltenberg, Eskil Pedersen, Jonas Gahr Støre, Erna Solberg og flere som ikke bare er uanstendige men de er så absolutt falskheten og ondskapen og frekkheten selv, jeg tror ikke på noen som dem så sånn er det.

Med hilsen,
Mr. Brian Tempel
http://www.facebook.com/#!/grunnlovspartiet


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Grunnlovsp@rtiet krever den uanstendige rødgrønne regjeringen avsatt. på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Brian Tempel
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende
Klikk her

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2018
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin