Beta
Lik oss på Facebook

Nei til utbygging av industri ved Killingøy og Gardsvik


Til: Haugesund Kommune

UNDERSKRIFTSKAMPANJE
”Nei til utbygging av industri ved Killingøy og Gardsvik”

Haugesund Kommune og Havnevesenet har planer om å fylle opp sjøen rundt Killingøya og Gardsvika med masse og bygge industri, kontor og lagerbygg som skal rave 20 meter over havet.

De fremlagte planene vil i sin nåværende form, i stor grad, forandre det preg området i Gardsvika har i dag. Området er per i dag et etablert villaområde og etableringen av gigantiske kontorbygg/haller på opptil 20 meter vil vesentlig forringe områdets særpreg.

En er kjent med at tidligere planer om leilighetsbygg i Gardsvika skal ha blitt avvist fra kommunen sin side. Dette ble begrunnet med at høye leilighetsbygg ikke ble ansett å passe inn i et slikt villaområde. Om leilighetsbygg var uforenlig med områdets villabebyggelse, så vil det anføres at kontorbygg/haller, i så henseende, ikke stiller i en bedre klasse.
Videre vil planene for Haugeklubben medføre et stort tap av utsikt og ettermiddagssol i området om bygg av den størrelsen tillates oppført. Næringsbygg på opptil 20 meter vil være veldig dominerende og en estetisk forurensning for den eksisterende villabebyggelsen, i et ellers idyllisk område.

Ettersom området i hovedsak er et utpreget villaområde så må utvidelsen av næringsområdene, både i forhold til selve utbyggingen og senere drift, antas å medføre en vesentlig større andel tungtransport enn i dag. Ytterligere boliger i Gardsvika vil i seg selv øke trafikkbelastningen i området. Per i dag leker barn i nærheten og veien ned til sjøen har allerede en høy andel tungtrafikk. Den antatte trafikkøkningen på strekningen ned til Killingøy må anses særs uønsket ut i fra trafikksikkerhetsmessige hensyn.

Den planlagte utfyllingen i Gardsvika (Haugeklubben) vil etter planene utslette den kjente og kjære Krabbepytten i vika, samt fjerne minnestøtten som markerer det gamle skillet mellom Haugesund og Skåre kommune før sammenslåingen i 1958. Det forutsettes at byantikvaren er kontaktet for en vurdering i denne sammenheng. Utfyllingen vil i tillegg ødelegge deler av turstien til Kvalsvik som daglig blir brukt av folk fra nærmiljøet, skoler, barnehager og ikke minst besøkende turister. En slik rasering av en kulturhistorisk strandsone er etter vår mening å gå for langt i å blidgjøre næringspolitiske hensyn.

Sett hen til de ovennevnte negative virkningene en slik utvidelse av næringsområdet i Gardsvika vil ha, så vil det anføres at planene, i det minste, er for store i omfang. Det settes også spørsmålstegn ved plasseringen av utfyllingen i Gardsvika fremfor næringsareal annetsteds på Haugalandet (en ser ikke hensikt i å måtte "lage land" til et slikt formål). kontorarealer er ei heller en mangelvare i Haugesund, en skulle derfor tro at det ikke var tvingende nødvendig å ødelegge området i Gardsvika enda mer enn hva som allerede er tilfelle. (La industrien utvikle seg i områder som egner seg til dette f.eks. det nyetablerte og tilrettelagte området i Gismarvik. Nærheten til Kårstø med egen kai og framtidig T-forbindelse bør telle positivt for industribaserte aktiviteter her).

Havne sjefen sier i Haugesunds Avis at vi er nødt til å følge med i tiden. Jo det er vel og greit det, men ikke for enhver pris!

Hjelp oss med din stemme, stem NEI til mer industri i sentrumsnære områder og JA til verning av strandsonen til allmenn ferdsel. Nå har vi nok industri i byen.

Signeres av: Alle som bor/ bruker området eller på annen måte blir berørt.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Nei til utbygging av industri ved Killingøy og Gardsvik på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Område
Rogaland

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende
Klikk her

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2018
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin