Beta
Lik oss på Facebook

Støttegruppe til Ieva og Ricardo


Til: Familien Peksa-Contreras

Hei,

Vi er familie og venner til Ieva og Ricardo Contreras, som vil fortelle dere en historie om mor, far og 2 små barn som flyttet til en liten kommune som heter Karlsøy.

Grunnen til at vi vil fortelle dere om denne familien er fordi de i dag sloss for retten til samvær med sine barn - en jente på 7 og 2 ½ år. De sloss mot barnevernet Karlsøy og barnevernsleder Monica Helen Pettersen.

Familien ble den 3. mai 2012 - uten forvarsel, tiltak eller begrunnelse - fratatt fra sine 2 barn. Barna ble tatt fra barnehage og skole, uten at foreldrene kunne gjøre noe. Alt de fikk av informasjon var en telefon kl 15.45 fra barnevernet Karlsøy, om at de ikke kom til å få se sine barn noe mer. Familien fikk sjokk. De stilte umiddelbart opp hos barnevernet for å vite hva grunnen til dette var. Da kom det frem at skolen hadde holdt dem under oppsikt i 6 måneder (siden desember 2011). De hadde da bodd på øya i 8 måneder. Med andre ord var de under oppsikt nesten umiddelbart fra det tidspunktet de kom til øya. Saken var først meldt inn til barnevernet etter datteren fylte 7 år i april 2012. Det er først ved fylte 7 år barns uttalelser kan brukes som bevis i retten.

Grunnen til vedtaket om midlertidig omplassering av barna, var at barnevernet mente at deres datter på 7 hadde blitt utsatt for fysisk og psykisk vold på daglig basis. Vi som har levd tett på familien i mange år vet at dette ikke kan stemme. Faren er fra Chile og moren fra Latvia, de har bodd i Norge i de siste henholdsvis 25 og 10 år. Familien bodde i Oslo der de hadde et stort sosialt nettverk med hyppige besøk av familie og venner. Foreldrene hadde stabile jobber og barna gikk i barnehage, uten at noen voldsepisoder var noen gang registrert.
Sommeren 2011 bestemte de seg å flytte til Karlsøy fra Oslo for en periode. Dette for å oppleve Nord-Norge og for å gi sine barn en mindre hektisk hverdag med mer nærhet mellom jobb og skole/barnehage. Slik gikk det ikke.

Datteren ble mobbet veldig mye på skolen den første måneden, fordi hun ikke var derifra og fordi hun snakket bokmål. Hun ble kalt for Oslo-rotte, Oslo-stinke, Oslo-pakkis, Oslo bombe og terrorist. Hun fikk ingen venner. Skolen har en lang har historie med mobbing. Familien er blitt fortalt om flere familier som har flyttet fra kommunen fordi barna ble mobbet på skolen. At mobbing er et problem, benekter skolen i dag. Dette selv om foreldrene ved skolestart ble informert om et intensivt opplegg mot mobbing.

Denne familien har i 7 år reist mye med sine barn og skolejenta har vært i 22 land. Å fortelle om dette til medelevene, var ikke populært. De mente hun løy. Fantasifull og kreativ av natur, begynte jenta å finne på andre ting å fortelle. Alle ble veldig interessert når hun sa at ”jeg ble slått”. Dette resulterte i at hun fikk venner og disse vennene ble ofte med hjem for å leke. Men ingen fra SFO, skolen eller noen av de andre foreldrene kontaktet foreldrene for å høre den reelle historien bak. De gikk ut fra at dette virkelig hendte hjemme hos dem. Ingen fagfolk ble involvert, hverken lege, helsesøster eller barnepsykolog.

Etter akuttvedtaket, var far og mor sammen med familiens advokat på desperat jakt etter informasjon fra kommunen, barnevernet og politiet. Det gikk så mye som 3 uker før de endelig fikk noe svar. I mellomtiden fikk de sett sine barn under oppsyn 2 ganger 2 timer i uka. Barna var tydelig preget av situasjonen, de gråt mye og ville hjem.

De måtte vente urimelig lenge for å få tilgang til slike viktige bevismaterialer som CD med dommeravhør med datteren fra 9. mai og bekymringsmeldingen fra skolen med SFO-ansattes uttalelser om samtaler med datteren i løpet av 6 måneder. Dette gjorde det vanskelig for dem å forberede ankesaken.

Den 4. juni 2012, var foreldrene i Fylkesnemda i Tromsø for å anke akuttvedtaket til barnevernet Karlsøy. De tapte saken, selv om den mangler tilskrekkelig bevis: Det er ingen konkrete bevis for psykisk/fysisk vold. Hele saken er basert på avhørsvideoer av datteren. Foreldrene fikk se en video av barneavhør av deres datter på 7 år. Av totalt 1 time og 16 minutter, ble 1/3 vist, bare episoder til fordel for barnevernet. De mener at barna ikke skal kunne komme hjem til sine foreldre før fylte 18 år, fordi de frykter for at de skal bli straffet.

Hovedsaken om omsorgsovertakelse kommer på grunn av ferieavvikling, først opp i slutten av august. Men hva skjer med barna imens? Deres eldste datter ønsker å komme hjem, og har gitt uttrykk for dette ved flere anledninger. Men barnevernet vil ikke, i frykt for at barna skal bli utsatt for fysisk/psykisk vold - noe det ikke er bevis for. Hvordan kan jenta ønske seg hjem dersom hun blir mishandlet slik barnevernet gir uttrykk for?

Far i familien forsøker nå å komme i en dialog med lederen på Hansnes skole, rektor Berit Anthonsen, men hun vil ikke snakke. Foreldrene prøver fra alle kanter å få til en dialog, men møter bare stengte dører.

Familien trenger virkelig hjelp, for de har blitt særdeles urettferdig behandlet. Foreldrene trenger sine barn like mye som barna trenger dem. Vi håper at dere som har barn og hjerte kan sette dere inn i situasjonen til denne familien og hjelpe dem. Dere kan hjelpe med å spre dette brevet til alle dere kjenner. Dere kan også hjelpe med støtte til advokat, sakkyndige og vitner som kan fortelle retten familiens historie.

Det er sagt at sannheten får du av barn og fulle folk. Men noen ganger stemmer ikke dette. Noen ganger må barnevernets makt bekjempes, det støttes av mange saker i norske og utenlandske medier.

På forhånd takk!

Famile Contreras og venner


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Støttegruppe til Ieva og Ricardo på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Christina valdes
Kategori
Media
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende
Klikk her

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2018
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin