Beta
Lik oss på Facebook

Fri Việt Khang


Til: Norge

Appell

Til:
- Stortingets Utenrikskomité
- Det Kongelige Utenriksdepartementet ved Statsråd Jonas Gahr Støre


Med dette brevet vil vi uttrykke vår bekymring over situasjon for musiker Viet Khang.
Musikeren Vo Minh Tri (alias Viet Khang) ble i 2011 arrestert av styremaktene i Vietnam. Begrunnelsen var, at han hadde skrevet og komponert sanger som uttrykker kjærlighet til hjemlandet, og at disse sangene er godt likt av vietnamesere i Vietnam og i eksil.

Våre bekymringer i dette brevet gjelder også andre samvittighets fengslede vietnamesiske borger. De er fengslet kun fordi de er patriotiske, fordi de ville uttrykke sine meninger annerledes og fredelig. De krever og kjemper for religionsfrihet gjennom bønn i kirkelokaler og i templer. De ønsker ett rettferdig samfunn ved å rette klager mot myndighetene om å få tilbakeført sine rettmessige eiendommer.

Listen over samvittighetsfanger i Vietnam er lang. Vi nevner navnene som er mest kjente og symbolistiske, i kronologisk rekkefølge. Fru Bui Thi Minh Hang, dr. Cu Huy Ha Vu, Doan Huy Chuong, fru Do Thi Minh Hanh, pastor Duong Kim Khai, fru Ho Thi Bich Khuong, advokat Le Cong Dinh, Le Thang Long, pastor Nguyen Cong Chinh, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Tien Trung, Nguyen Van Hai (blogger Dieu Cay), fru Pham Thanh Nghien, advokat Phan Thanh Hai (blogger Anh Ba Saigon), blogger Ta Phong Tan, Tran Anh Kim, Tran Huynh Duy Thuc, fru Tran Thi Thuy, Vi Duc Hoi og mange andre.
Vietnam er blant de landene som har sluttet seg til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og undertegnet FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Vietnam har også vært medlem i FNs sikkerhetsråd. Myndighetene i Vietnam er derfor forpliktet seg til å respektere og gjennomføre konvensjonens bestemmelser på sitt eget territorium.
Vi appellerer til Stortingets utenrikskomité og det norske kongelige utenriksdepartementet:

1. Fordømmer vietnamesiske myndigheters utstrake brudd på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter når de arresterer og fengsler borgere som uttrykker sine politiske meninger på en fredelig måte.

2. Krever at Vietnams styremakt løslater musiker Viet Khang og alle samvittighets- og politiske fanger, og stopper alle forsøkene på å kneble de fredelige røster om et demokratisk og rettferdig samfunn.

3. Stiller strengere og konkrete krav når Norge yter bilateral økonomisk støtte til landet. At de skal legge mer til rette for et sivilt samfunn som arbeider og tjener dets folk.

____________________________________________________________________________________________________

Kiến Nghị Thư

Kính gởi:
- Ủy ban ngoại giao Quốc Hội
- Bộ trưởng ngoại giao Jonas Gahr Støre


Chúng tôi muốn bày tỏ sự quan ngại sâu xa về việc nhà cầm quyền Việt Nam, vào cuối năm 2011, đã bắt giam nhạc sĩ Việt Khang (tên thật là Võ Minh Trí) chỉ vì anh sáng tác những bài nhạc yêu nước và được rất nhiều người Việt trong và ngoài nước yêu thích.

Chúng tôi cũng muốn đề cập đến nhiều người khác đã bị giam giữ chỉ vì họ là những người yêu nước, bày tỏ chính kiến ôn hòa, tranh đấu bất bạo động để đòi quyền tự do tôn giáo, đòi công bằng xã hội qua việc khiếu kiện đòi lại đất đai đã bị nhà nước Việt Nam cưỡng chiếm.

Số người bị giam giữ rất nhiều, nhưng chúng tôi xin nêu một số tên vì họ được nhiều người biết đến như (danh sách sắp xếp theo mẫu tự họ): bà Bùi Thị Minh Hằng, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, ông Đoàn Huy Chương, bà Đỗ Thị Minh Hạnh, mục sư Dương Kim Khải, bà Hồ Thị Bích Khương, luật sư Lê Công Định, ông Lê Thăng Long, mục sư Nguyễn Công Chính, ông Nguyễn Thành Tâm, ông Nguyễn Tiến Trung, ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), bà Phạm Thanh Nghiên, luật sư Phan Thanh Hải (blogger Anh Ba Saigon), blogger Tạ Phong Tần, ông Trần Anh Kim, ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Trần Thị Thúy, ông Vi Đức Hồi...

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là quốc gia đã ký kết tôn trọng bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị. Hơn nữa, Việt Nam từng là thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, do đó nhà cầm quyền Việt Nam phải có trách nhiệm tôn trọng những cam kết quốc tế trên.
Chúng tôi, ký tên dưới đây, xin trân trọng thỉnh cầu Bộ Ngoại Giao Na Uy:

1. Lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về những hành động bắt giam những người bất đồng chính kiến ôn hòa. Thông điệp này sẽ cho nhà cầm quyền tại Việt Nam hiểu rằng họ phải chấm dứt các vi phạm nhân quyền đối với chính công dân của họ.

2. Áp lực nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang cùng những tù nhân lương tâm và chính trị hiện đang còn bị giam giữ; ngưng ngay các chiến dịch đàn áp những tiếng nói dân chủ ôn hòa.

3. Đặt trọng tâm cho việc xây dựng những cơ cấu xã hội dân sự thật sự hữu ích cho người dân Việt Nam trong những chương trình viện trợ nhân đạo.

Đồng Ký Tên


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Fri Việt Khang på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Jan Nguyen

På vegne av
Det vietnamesiske flyktningeforbundet i Norge / Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende
Klikk her

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2018
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin