Volda kommune som skatteparadisfri sone - underskrift.no
underskrift.no

Volda kommune som skatteparadisfri sone

Kategori

Politikk - Lokal

Opprettet av

Mari Hasle Einang


På vegne av

Volda Changemaker

Til: Volda kommunestyre


Vi vil at Volda kommune skal bli ei skatteparadisfri sone!

Ei skatteparadisfri sone vil seie at ingen av kommuna sine leverandørar av produkt og tenester snytar på skatten ved bruk av skatteparadis.

Vi kjem frå Changemaker Volda, eit lokallag innan Changemaker som er ungdoms organisasjonen til Kirkens Nødhjelp. Changemaker er den største ungdoms organisasjonen i Noreg som arbeider for å endre dei grunnleggande årsakene til fattigdom i verda. Vi jobbar no for at Volda skal bli ei skatteparadisfri sone.

Ein milliard menneske i verda lever i ekstrem fattigdom og manglar tilgang til sosiale fasilitetar som utdanning, heilsetjenestar, vegar og andre sosiale gode. Ein av årsakene til dette er at internasjonale selskap skjuler sin forteneste i skatteparadis. Slik unngår selskapa å betale skatt i landa dei opererer i. Dette gjer at fattige land har mindre pengar å bruke på utvikling av offentleg sektor. Eit eksempel er kontinentet Afrika der 160 milliardar dollar årlig forsvinn ut, antakelig til skatteparadis, fordi store selskap ikkje betalar den skatten dei skal. Dette er urettferdig! Derfor er det avgjerande at selskapa betaler skatt slik at offentlige sosiale gode når ut til befolkninga.

Grunna stort hemmeleghald i skatteparadis og dagens lovverk i Norge er det svært problematisk å avdekke om norske selskap unndreg skatt i andre land. Vi ynskjer at norske selskap som opererer i andre land rapportar sin forteneste, og kor mykje skatt dei betalar i kvart enkelt land. Dette er ein sak som finansminister Sigbjørn Johnsen støtter og arbeider for. I løpet av våren forventar vi et vedtak om land for land rapportering på nasjonalt nivå.
Prosessen har vore svært langsam, og Volda har nå moglegheita til å vere ei føregangskommune i Noreg ved å erklære seg som ei skatteparadisfri sone.

Vi ønsker:
Ei offentlig erklæring der kommunestyret forpliktar seg til å bli ein skatteparadisfri sone
At kommunestyret oppfordrar alle sine leverandørar til å unngå skatteparadis, og til å gjennomføre land for land rapportering. Ved å rapportere sin forteneste, og kor mykje skatt dei betalar i kvart enkelt land blir det vanskelegare for selskap å nytte seg av skatteparadis for å unngå å betale skatt.

Signeres av: innbyggjerar av Volda kommune, og andre som støttar oss

Kommentarer

Link til denne kampanjen

Hjelp til å spre denne kampanjen! Benytt linkene på din webside, din blogg eller send den til bekjente via e-post.

Direkte adresse til denne underskriftskampanjen

http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4058

HTML Link hvor siden åpnes i samme vindu

<a href=http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4058>Volda kommune som skatteparadisfri sone - Underskriftskampanje</a>

HTML Link hvor siden åpnes i nytt vindu

<a target="_NEW" href="http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4058">Volda kommune som skatteparadisfri sone - Underskriftskampanje</a>

Opprett en egen webside for Volda kommune som skatteparadisfri sone!

Prøv gratis med underskrift.no hjemmesideservice! Klikk her for å lese mer!
Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Signér kampanjen

Klikk her for å signere

Lik oss på Facebook

Nyeste kampanjer

Folkeavstemning om sammenslåing
Til Rødøy kommune
Vi som ønsker en tidlig vår !
Til Kong Vinter
Nei til buss i Markedsgata på Stokmarknes
Til Samferdselsavdelingen Nordland Fylke
Nei til privatisering av NSB
Til Regjeringen Solberg
La oss få fjernet Trine Skei Grande
Til Gruppa for FrP venner i Norge
Vekk med Reinen fra Reinøya
Til Reineier Turi og hans råderett
Vi som støtter Sylvi Listhaug
Til Sylvi Listhaug
Stopp mobbingen av Sylvi Listhaug
Til Norges befolkning
grunneier underskrift
Til Det mangler oppdatert underskrift fra grunneier på eiendommen Gunnarsli grd. 29 br.213 i Nordkjosbotn.
Vi trenger et barnevernombud!
Til Stortinget og regjeringen

Underskrift.no

Copyright © 2016
Kontakt oss
Annonse
E-sigaretter med nikotin og markedets beste e-væske
COM Royale
Annonse
Daglig oppdaterte nyheter, Gullpriser og Sølvpriser
GoldSilver.no
Annonse
Oversikt over alle Estoffer
Estoffer.no