Opprop om prekære plassproblemer ved Nesoddtangen skole - underskrift.no
underskrift.no

Opprop om prekære plassproblemer ved Nesoddtangen skole

Kategori

Politikk - Lokal


Område

Akershus

Opprettet av

Anne Irene Nygård


På vegne av

FAU Nesoddtangen skole

Til: Nesodden kommune

Prekære plassproblemer på Nesoddtangen skole

FAU ved Nesoddtangen skole ønsker å gjøre alle foreldre oppmerksom på tre svært viktige saker:

i) Plassmangelen på skolen
ii) Ventilasjonsprosjektet som er blitt vedtatt, er ikke igangsatt
iii) Kommunens manglende tilbakemelding på våre henvendelser

i) Plassmangelen på skolen
Til høsten kommer et kull på 95 barn til skolen som vil bli fordelt på fire klasser. Det betyr at over 250 barn som sogner til Nesoddtangen har begynt på skolen de siste tre årene. Skolen har et stort behov for oppgradering innvendig, i tillegg til mer plass, for å kunne gi et godt skoletilbud til alle elever.

FAU noterer seg at Nesoddtangen skole allerede har:
- stengt et klasserom som kun brukes til musikkrom grunnet mangelfull ventilasjon
- et SFO-kjøkken som er for lite i forhold til den gruppen elever som daglig bruker SFO
- vært uten kunst- og håndverksrom i fire år fordi dette er måttet bli et vanlig klasserom

Plassmangelen er nå så prekær at Skolemiljøutvalget er blitt informert om at man trenger å utvide skolen ved å innlemme Samfunnshuset. Dette har kommunen ikke gitt tillatelse til.

Hvis skolen ikke får tilgang til Samfunnshuset i skoletiden vil vi risikere to ting:
1. At barn vil bli tvangsflyttet til andre skoler. Dette kan skje allerede fra høsten av.
2. At det blir oppført tilfeldige, og ikke nødvendigvis formålstjenlige, lokaler i form av brakker på skolens utearealer. Ingen av disse løsningene anser FAU som tilfredsstillende.

Det første alternativet er helt uakseptabelt da FAU mener at alle barn skal ha et godt skoletilbud i nærområdet og på samme sted som søsken og naboer.

ii) Ventilasjonsprosjektet som er blitt vedtatt, er ikke igangsatt
FAU er kjent med at kommunestyret har vedtatt å bruke 13 millioner kroner over to år for å utbedre ventilasjonen på skolen. Dette er bra, men vi kan ikke se at utbedringen er påbegynt, og vi har heller ikke fått informasjon om når man vil begynne.

Til sammen gjør dette at FAU reagerer og stiller spørsmål til hvilke tanker kommunen har til fremtiden for Nesoddtangen skole?


iii) Kommunens manglende tilbakemelding på våre henvendelser
FAU har sendt brev vedrørende disse sakene, datert den 19. april 2012, til ordfører, rådmann, skolesjef og teknisk sjef, men vi har ikke fått svar enda. Vi har også bedt om å få et møte med ordfører og rådmann, dette er heller ikke besvart.

FAU krever nå at:

- at kommunen sikrer at barn på Nesoddtangen gis et tilbud om en skoleplass i direkte nærhet til hjemmet.
- at kommunen oppgraderer og integrerer Samfunnshuset i skolens bygningsmasse. Slik gir skolens elever og ansatte tilstrekelige og formålstjenelige arealer. I Samfunnshuset finnes bl.a. ekstra kjøkken og bygningen er direkte koblet sammen med skolen, noe som gjør at skolen raskt kan få de ekstra kvadratmeterne som trengs allerede nå.
- at kommunen oppgraderer skolens ventilasjonsanlegg nå, slik at vi sikrer elever og ansatte et sunt og godt arbeidsmiljø.


FAU mener at det er et minimum å kunne kreve at barn får en skoleplass i nærheten av hjemmet, et sunt og godt arbeidsmiljø og tilstrekkelig plass å jobbe på.

Vi håper at alle foreldre blir med å signere dette oppropet til kommunen der vi alle stiller oss bak FAU sine krav. Skriv under med ditt navn (og epostadresse som ikke vil vises.)

Sammen kan vi forhåpentlig få gjennomslag.

Med vennlig hilsen,

FAU Nesoddtangen skole
v/John-Erik Hassel
Leder
Mobil: 90702135

Signeres av: Foreldre/foresatte til nåværende og fremtidige elever ved Nesoddtangen skole

Kommentarer

Link til denne kampanjen

Hjelp til å spre denne kampanjen! Benytt linkene på din webside, din blogg eller send den til bekjente via e-post.

Direkte adresse til denne underskriftskampanjen

http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4022

HTML Link hvor siden åpnes i samme vindu

<a href=http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4022>Opprop om prekære plassproblemer ved Nesoddtangen skole - Underskriftskampanje</a>

HTML Link hvor siden åpnes i nytt vindu

<a target="_NEW" href="http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4022">Opprop om prekære plassproblemer ved Nesoddtangen skole - Underskriftskampanje</a>

Opprett en egen webside for Opprop om prekære plassproblemer ved Nesoddtangen skole!

Prøv gratis med underskrift.no hjemmesideservice! Klikk her for å lese mer!
Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Signér kampanjen

Klikk her for å signere

Lik oss på Facebook

Nyeste kampanjer

Bevaringen av KNM "Skrei"
Til Forsvarsdepartementet
Folkeavstemning om sammenslåing
Til Rødøy kommune
Vi som ønsker en tidlig vår !
Til Kong Vinter
Nei til buss i Markedsgata på Stokmarknes
Til Samferdselsavdelingen Nordland Fylke
Nei til privatisering av NSB
Til Regjeringen Solberg
La oss få fjernet Trine Skei Grande
Til Gruppa for FrP venner i Norge
Vekk med Reinen fra Reinøya
Til Reineier Turi og hans råderett
Vi som støtter Sylvi Listhaug
Til Sylvi Listhaug
Stopp mobbingen av Sylvi Listhaug
Til Norges befolkning
grunneier underskrift
Til Det mangler oppdatert underskrift fra grunneier på eiendommen Gunnarsli grd. 29 br.213 i Nordkjosbotn.

Underskrift.no

Copyright © 2016
Kontakt oss
Annonse
E-sigaretter med nikotin og markedets beste e-væske
COM Royale
Annonse
Daglig oppdaterte nyheter, Gullpriser og Sølvpriser
GoldSilver.no
Annonse
Oversikt over alle Estoffer
Estoffer.no