Tunell Kvamskleiva E 16 - START NÅ!!!! - underskrift.no
underskrift.no

Tunell Kvamskleiva E 16 - START NÅ!!!!

Kategori

Politikk - Fylke


Område

Oppland

Til: Alle bilister som nytter E 16!

Så har vi fått enda et varsel!

Det kom via to av våre innbyggere, som - så ofte ellers, skulle nytte E 16 som arbeidsstrekning. De kom kjørende sørfra inn mot tunnelinngangen i Kvamskleiva, tirsdag ettermiddag den 26.mars, kl 17.20. En stor stein på anslagsvis 1500 kilo falt ned på vegbanen på E16 i Kvamskleiva bare sekunder før en bil passerte tunnelmunningen i det rasutsatte området tirsdag. Den digre steinen raste ned fra bergveggen på venstre side av tunnelinnløpet.

Det lå også en del is og småstein i kjørebanen. Steinen lå midt i sørgående kjørefelt, ved tunnellåpningen. En lokal bil sto inne i tunnelåpningen med steinen rett foran seg.
For å passere steinen måtte biler som kom nordfra svinge over i motsatt kjørefelt, før steinen ble fjernet.
Steinen var temmelig stor, cirka én meter i diameter. Dersom den hadde truffet en bil, er vi sikre på det hadde gått liv, forteller innbyggerne våre, da de kom til stedet kort tid etter at steinen hadde falt.

Kvamskleiva er svært rasutsatt, og dette er det sagt noe om i tidligere undersøkelser.

Hvor langt frem i tid er det planlagt oppstart av tunnel på denne strekningen? Må det gå liv før det blir satt fart på dette arbeidet?

Dette er den viktigste strekningen mellom øst og vest, og jeg er sikker på at det er flere enn kommunens innbyggere som er bekymret for denne farefulle turen gjennom Kvamskleiva og tunellen! Dette er den vegstubben ein har mareritt om på natterstid. Rett opp fjellveggen på den eine sida av vegen og rett ned i fjorden på den andre sida, stadige småras og steiner i vegbanen, ulik vegbredde som faktisk skaper enveiskjøring for enkelte tunge, store kjøretøy i møtesituasjoner!

Vi kan ikke sitte stille å vente på det katastrofale - om det skjer må vi vite at vi har gjort noe for å unngå dette, og er vi mange og høylytte nok blir det forandringer FØR en katastrofe inntreffer!

Jeg oppretter denne underskriftskampanjen bare for å vise at det er mange som faktisk bryr seg, og jeg har brukt informasjon fra avisa Valdres!
Signer med din stemme NÅ!!! Takk!

Signeres av: Alle som må passere gjennom tunellen vår på E 16 i Vang!

Kommentarer

Link til denne kampanjen

Hjelp til å spre denne kampanjen! Benytt linkene på din webside, din blogg eller send den til bekjente via e-post.

Direkte adresse til denne underskriftskampanjen

http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3908

HTML Link hvor siden åpnes i samme vindu

<a href=http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3908>Tunell Kvamskleiva E 16 - START NÅ!!!! - Underskriftskampanje</a>

HTML Link hvor siden åpnes i nytt vindu

<a target="_NEW" href="http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3908">Tunell Kvamskleiva E 16 - START NÅ!!!! - Underskriftskampanje</a>

Opprett en egen webside for Tunell Kvamskleiva E 16 - START NÅ!!!!!

Prøv gratis med underskrift.no hjemmesideservice! Klikk her for å lese mer!
Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Signér kampanjen

Klikk her for å signere

Lik oss på Facebook

Nyeste kampanjer

NATIONALTHEATRET, AVBRYT SAMARBEIDET MED ISRAELS NASJONALTEATER NÅ!
Til Nationaltheatret
Støtte til Imran Firasat
Til Imran Firasat
La de med master/bachelor i ernæring få autorisasjon som ernæringsfysiolog
Til Helsedepartementet
Nei til kutt i støtte til Klara Klok
Til Helsedirektoratet
Bevar Varden Leir som LNF
Til Politkerne på Nesodden
Kamp for et Bedre og Tryggere Rettsvesen i Norge!
Til Politi,Rettsvesen og Politikere i Stortinget!
Dorna er norsk. La familien bli!
Til Regjeringen Erna Solberg
OPPROP MOT KJØNNSLEMLESTELSE AV JENTER
Til Til Stortingets Helse-og Omsorgskomite v/ Kari Kjønnås Kjos
Ja til republikk - nei til kongedømme
Til Alle
Nei til sirkus med elefanter i Ålesund
Til Ålesund kommune
E-sigaretter

Underskrift.no

Copyright © 2014
Kontakt oss   Tips en venn om denne siden | E-sigaretter