Ja til delt omsorg, nei til bidrag! - underskrift.no
underskrift.no

Ja til delt omsorg, nei til bidrag!

Til: Staten

Ja til delt omsorg, nei til bidrag!

Tidligere statsråd Karita Bekkemellem skriver følgende i boken Mitt røde hjerte (2009):

“Jeg synes det er helt ubegripelig at ikke norske fedre har reist seg i et felles opprør, og jeg synes pressen har sviktet sin rolle som vakthund - i den forstand at den ikke har avslørt den grove urettferdigheten mange fedre opplever. I konflikter om barna, har altfor mange fedre bare gitt opp.”

Undertegnere i denne kampanjen tar dette på alvor, og ønsker seks konkrete endringer i barneloven med tilhørende forskrifter og regelverk:

1. 50/50 delt bosted/omsorg for barna skal lovfestes som normalt utgangspunkt ved samlivsbrudd og skilsmisse.

2. Foreldre skal ha like rettigheter til samvær/omsorg uavhengig av ekteskap.

3. Det skal ikke utregnes bidrag ved 50/50.

4. Ved skjevdeling av samvær/omsorg skal det ikke utregnes bidrag når begge foreldre har bruttoinntekt større enn 5 G (G= grunnbeløp i folketrygden).

5. I tilfeller der den ene forelderen har bruttolønn under 5 G og foreldrene er uenige om medvirkning til barnas økonomi, kan NAV kontaktes for utregning av bidrag.

6. En som er bidragspliktig skal ha rett til kvalitetssikring av at de økonomiske midlene kommer barna til gode. Ved konflikt om dette skal bidragspliktig kunne kreve at bidraget settes på sperret konto, der midlene bindes til partene er enige eller til barna blir 18 år.

Endringsønskene bygger på følgende erkjennelse:
Å sette barn til verden i det moderne norske samfunnet er et så frivillig og likeverdig valg for begge foreldre, at begge to, både mor og far, også må stå for det ved en skilsmisse, uavhengig av ulik inntektssituasjon, før, under og etter skilsmissen.

Likelønnsmålsettingen i samfunnet må nås gjennom tiltak i arbeidslivet og foreldrenes yrkesvalg, og ikke gjennom en familiepolitikk som skaper konflikter. Har den ene av foreldrene fått en vanskelig økonomisk situasjon er det statens ansvar å gi rimelig omsorg gjennom en human sosialpolitikk.

I et moderne samfunn med likestilling mellom kjønnene bør det ikke kunne gå an å bli motivert av økonomiske fordeler ved å monopolisere samvær med barna etter skilsmisse/samværsbrudd. Bidragsrettighetene brukes i dag av mange som et våpen i kamp mot den andre forelderen, med støtte fra staten. Dette er ikke til barnas beste og skaper i mange tilfeller stor konflikt mellom foreldre. Det burde forutsettes og forventes at begge foreldre står aktivt på for sine barns beste, med de ressurser de har, uten at staten går inn og tar part i saken og dermed bidrar til å øke/skape en konflikt.

Rettssystem og NAV bør ikke belastes av foreldres kamp om fordeling av samvær og bidrag, men fokusere på saker der foreldrene ikke følger opp barna sine, og der barn lider.

Meld deg gjerne inn i denne Facebook-gruppen her: http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?v=info&ref=ts&gid=368246684689

Kommentarer

Link til denne kampanjen

Hjelp til å spre denne kampanjen! Benytt linkene på din webside, din blogg eller send den til bekjente via e-post.

Direkte adresse til denne underskriftskampanjen

http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=2668

HTML Link hvor siden åpnes i samme vindu

<a href=http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=2668>Ja til delt omsorg, nei til bidrag! - Underskriftskampanje</a>

HTML Link hvor siden åpnes i nytt vindu

<a target="_NEW" href="http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=2668">Ja til delt omsorg, nei til bidrag! - Underskriftskampanje</a>

Opprett en egen webside for Ja til delt omsorg, nei til bidrag!!

Prøv gratis med underskrift.no hjemmesideservice! Klikk her for å lese mer!
Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Signér kampanjen

Klikk her for å signere

Lik oss på Facebook

Nyeste kampanjer

Vi vil ha de elleville rekontruksjonene fra tidlig Åndenes Makt tilbake
Til TvNorge
Mopeder med lovlig hastighet på 60km/t
Til EUs regelverk
#BringBackMarioKart64
Til BETALAN
Bevar Arendal Bymark
Til Arendal Kommune, Bystyret
Leve EKT
Til Oslo omegn
Ja til ny jernbanestasjon Sandnes ØST.
Til Innbyggere og brukere av jernbanen på Rånåsfoss og Auli
Underskriftkampanje mot Påbud om redningsvest i båt under 8 meter
Til Stortinget
KRAV om ENDRING i barnevernet
Til Barnevernet
Helsehjelp
Til Liss Pettersen
Velferd for reptiler i Norge
Til Stortinget og Landbruksdepartementet
E-sigaretter

Underskrift.no

Copyright © 2015
Kontakt oss
Annonse
E-sigaretter med nikotin og markedets beste e-væske
COM Royale
Annonse
Daglig oppdaterte nyheter, Gullpriser og Sølvpriser
GoldSilver.no
Annonse
Oversikt over alle Estoffer
Estoffer.no