Fartsdemping på Vesterøyveien! - underskrift.no
underskrift.no

Fartsdemping på Vesterøyveien!

Kategori

Politikk - Lokal


Område

Vestfold

Opprettet av

Tore Schymann

Til: Sandefjords politikere

Vesterøyveien første del, fra krysset med Framnesveien til Vesterøy skole, har fartsgrense på 50 km/t. Dessverre er det en stor del av bilistene som ikke respekterer dette, og det utgjør en fare for både mennesker og dyr, som bor og ferdes langs denne veien. 28. februar ble ei dame påkjørt i et av fotgjengerfeltene her, i fjor ble to personer rammet av akkurat det samme, og denne uken ble vår nabos høyt elskede katt påkjørt og drept av skadene. Er dette virkelig noe vi må tolerere fordi vi er dumme nok til å bo her? Huset jeg selv bor i har vært her siden begynnelsen av 1930-tallet, mens veien, slik den fremstår i dag, først kom på slutten av 1990-årene. Før det var veien betraktelig mindre, siden etableringen av den på 70-tallet. Altså var en stor del av bebyggelsen her lenge før bilveien så dagens lys. Framnesveien har fått fartsdempere og nedsatt hastighet, Vardenveien har også blitt beæret begge tiltakene, og Vesterøveien har fått dette ved Vesterøy skole. Men hva med resten av veien? Vi bor så nære Framnes skole som man kommer på Vesterøyveien, men her er det fritt frem for bilistene, og flesteparten av dem tror de har forkjørsrett overfor de gående, både voksne og små skolebarn. Hvorfor skal våre barn være mer utsatt for trafikkens farer enn barna som går på Vesterøy skole eller ungdommene som går på Varden ungdomsskole? Er våre barn mindre verdt??? Eller må det en dødsulykke til før myndighetene skjønner at de må sette i verk tiltak?

Vis din støtte ved å skrive deg på denne kampanjen, slik at vi kan vise politikerne at trafikksikkerhet, spesielt for barna, burde være en prioritert sak!

Signeres av: Alle som ønsker at barn, og andre, skal ha rett til å ferdes trygt langs veien, og ikke minst på skoleveien!

Kommentarer

Link til denne kampanjen

Hjelp til å spre denne kampanjen! Benytt linkene på din webside, din blogg eller send den til bekjente via e-post.

Direkte adresse til denne underskriftskampanjen

http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=1620

HTML Link hvor siden åpnes i samme vindu

<a href=http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=1620>Fartsdemping på Vesterøyveien! - Underskriftskampanje</a>

HTML Link hvor siden åpnes i nytt vindu

<a target="_NEW" href="http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=1620">Fartsdemping på Vesterøyveien! - Underskriftskampanje</a>

Opprett en egen webside for Fartsdemping på Vesterøyveien!!

Prøv gratis med underskrift.no hjemmesideservice! Klikk her for å lese mer!
Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Signér kampanjen

Klikk her for å signere

Lik oss på Facebook

Underskrift.no

Copyright © 2016
Kontakt oss
Annonse
E-sigaretter med nikotin og markedets beste e-væske
COM Royale
Annonse
Daglig oppdaterte nyheter, Gullpriser og Sølvpriser
GoldSilver.no
Annonse
Oversikt over alle Estoffer
Estoffer.no