Avtalevilkår for bruk av underskrift.no - Sist oppdatert 30.03.2016

Disse vilkårene gjelder tjenester levert av underskrift.no og regulerer forholdet mellom underskrift.no og brukeren(deg). Vilkårene kan endres, og brukeren plikter å følge de til enhver tid gjeldene vilkår.

underskrift.no`s plikter

Underskrift.no er gratis å benytte for privatpersoner. Underskrift.no kan ikke under noen omstendigheter garantere tilgjengeligheten til dine underskriftskampanjer, og kan heller ikke under noen omstendigheter stilles økonomisk, eller på annen måte ansvarlig dersom tjenesten legges ned eller er utilgjengelig.

Brukerens plikter

Brukeren plikter å følge normale rettningslinjer for bruk av nett-tjenster. Dette innebærer at tjenester levert av underskrift.no ikke kan brukes til å distribuere eller publisere innhold som kan anses som rasistisk, pornografisk, rettighetskrenkende, eller som på andre måter strider mot norske eller internationale lover. Underskrift.no forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å fjerne materiell som vi mener bryter disse rettningslinjene.

Innhold og bildebruk

Dersom brukeren laster opp bilder, logoer eller annen grafikk, er det kun tillatt å laste opp bilder du selv har rettighetene til, eller hvor du på forhånd har innhentet tillatelse fra fotograf / rettighetshaver.

Dersom Underskrift.no eller en annen tredjepart oppfatter bildet som krenkende kan bildet bli fjernet uten varsel.

Underskrift.no forbeholder seg retten til å publisere generelle oppdateringer på kampanjer, samt laste opp bilder på kampanjer som ikke har lastet opp bilde selv.

Personvern

E-post adressen du oppgir under registrering, vil bli vist på websiden sammen med dine underskriftskampanjer. Du vil også periodisk kunne motta e-poster fra underskrift.no.

Din IP adresser blir logget når du besøker siden, og utfører handlinger på siden.

Dine data blir lagret i vår database, kun tilgjengelig for vårt tekniske personale ved vedlikehold eller oppgraderinger. Dine data blir ikke gjordt tilgjengelig for noen, uansett årsak. Denne regelen har to unntak: - Ved seriøse regelbrudd kan vi i verste tilfelle politianmeldelde saken og din informasjon blir overlevert Politiet. - Informasjon vil utleveres på bakgrunn av en rettskraftig dom i det Norske rettsystem.